Последна актуализация на 28 февруари 2024 г

СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА
Тези Условия за ползване представляват правно обвързващо споразумение, сключено между вас, независимо дали лично или от името на юридическо лице („вие“, „потребител“) и преводаческата услуга Autoglot („компания“, „ние“, „нас“ или „наши“), относно вашия достъп до и използването на уебсайта autoglot.com, както и всяка друга медийна форма, медиен канал, мобилен уебсайт или мобилно приложение, свързано, свързано или по друг начин свързано с тях (наричани заедно „Сайтът“).

Вие се съгласявате, че с достъпа си до сайта сте прочели, разбрали и сте съгласни да бъдете обвързани с всички тези Условия за ползване.

АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ТОГАВА ВИ Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА И ТРЯБВА ДА ПРЕКРАТИТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НЕЗАБАВНО.

Допълнителните правила и условия или документи, които могат да бъдат публикувани на сайта от време на време, са изрично включени тук чрез препратка. Ние си запазваме правото, по свое усмотрение, да правим промени или модификации на тези Условия за ползване по всяко време и по каквато и да е причина.

Ние ще ви предупредим за всякакви промени, като актуализираме датата на „Последна актуализация“ на тези Условия за ползване и вие се отказвате от всяко право да получавате конкретно известие за всяка такава промяна.

Ваша отговорност е периодично да преглеждате тези Условия за ползване, за да бъдете информирани за актуализациите. Вие ще подлежите и ще се счита, че сте уведомени и че сте приели промените във всички преработени Условия за ползване, като продължите да използвате сайта след датата, на която тези преработени Условия за ползване са публикувани.

Информацията, предоставена на сайта, не е предназначена за разпространение или използване от което и да е физическо или юридическо лице в която и да е юрисдикция или държава, където такова разпространение или използване би било в противоречие със закон или наредба или което би ни подложило на изискване за регистрация в рамките на такава юрисдикция или държава .

Съответно тези лица, които решат да получат достъп до Сайта от други места, правят това по собствена инициатива и носят цялата отговорност за спазването на местните закони, ако и доколкото местните закони са приложими.
Сайтът не е пригоден да спазва специфичните за индустрията разпоредби (Закон за преносимост и отчетност на здравното осигуряване (HIPAA), Федерален закон за управление на сигурността на информацията (FISMA) и т.н.), така че ако вашите взаимодействия са подчинени на такива закони, не можете използвате този сайт. Нямате право да използвате сайта по начин, който би нарушил Закона на Грам-Лийч-Блайли (GLBA).

Сайтът е предназначен за потребители, които са навършили 18 години. Лица под 18-годишна възраст нямат право да използват или да се регистрират в сайта.

ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Освен ако не е посочено друго, Сайтът е наша собственост и целият изходен код, бази данни, функционалност, софтуер, дизайн на уебсайтове, аудио, видео, текст, снимки и графики на Сайта (наричани заедно „Съдържание“) и търговските марки, услугата марките и съдържащите се в тях лога („Марките“) са собственост или се контролират от нас или са ни лицензирани и са защитени от законите за авторското право и търговските марки и различни други права върху интелектуалната собственост и законите за нелоялна конкуренция на Съединените щати, международните закони за авторското право, и международни конвенции. Съдържанието и Марките се предоставят на сайта „КАКТО Е“ само за ваша информация и лична употреба. Освен както е изрично предвидено в настоящите Условия за ползване, никоя част от сайта и никакво съдържание или марки не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, обобщавани, публикувани повторно, качвани, публикувани, показвани публично, кодирани, превеждани, предавани, разпространявани, продавани, лицензирани или използвани по друг начин за каквито и да е търговски цели, без нашето изрично предварително писмено разрешение.

При условие, че отговаряте на условията да използвате сайта, ви се предоставя ограничен лиценз за достъп и използване на сайта и за изтегляне или отпечатване на копие на всяка част от съдържанието, до което правилно сте получили достъп, единствено за ваша лична, нетърговска цел използване. Ние си запазваме всички права, които не са ви предоставени изрично в сайта, съдържанието и марките.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Използвайки сайта, вие заявявате и гарантирате, че: (1) цялата регистрационна информация, която изпращате, ще бъде вярна, точна, актуална и пълна; (2) вие ще поддържате точността на тази информация и своевременно ще актуализирате тази информация за регистрация, ако е необходимо; (3) имате правоспособност и сте съгласни да спазвате тези Условия за ползване; (4) не сте непълнолетен в юрисдикцията, в която пребивавате; (5) няма да осъществявате достъп до сайта чрез автоматизирани или нечовешки средства, независимо дали чрез бот, скрипт или по друг начин; (6) няма да използвате сайта за каквато и да е незаконна или неразрешена цел; и (7) използването на сайта от ваша страна няма да наруши приложим закон или наредба.

Ако предоставите каквато и да е информация, която е невярна, неточна, неактуална или непълна, ние имаме право да спрем или прекратим акаунта ви и да откажем всякакво текущо или бъдещо използване на сайта (или която и да е част от него).

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

От потребителите може да се изисква да се регистрират в сайта в отделна област (наричана по-долу „Контролен панел“). Потребителите се съгласяват да пазят паролите си поверителни и ще носят отговорност за всяко използване на техните акаунти и пароли. Ние си запазваме правото да премахваме, възстановяваме или променяме регистрационната информация на Потребителите, ако преценим, по наше усмотрение, че тази информация е неточна, неподходяща, нецензурна или по друг начин неприемлива.

Потребителите ще трябва да предоставят следната информация, за да създадат и потвърдят своите акаунти:

 • Име
 • Имейл адрес

След като създаде акаунт и преди да използва нашата услуга, Потребителят ще получи имейл за потвърждение, където ще трябва да потвърди своя имейл адрес. Използването на нашата услуга без валиден имейл адрес е невъзможно.

С регистрацията си в нашия контролен панел потребителите гарантират, че цялата предоставена от тях информация е правилна, вярна, точна и актуална и не е нечестна при никакви обстоятелства.

ТАКСИ И ЗАПЛАЩАНЕ

Ние приемаме следните форми на плащане:

 • Кредитни/дебитни карти

Може да се наложи да закупите или да платите такса за достъп до някои от нашите услуги. Вие се съгласявате да предоставите актуална, пълна и точна информация за покупка и акаунт за всички покупки, направени през сайта. Освен това се съгласявате да актуализирате незабавно информацията за акаунта и плащането, включително имейл адрес, метод на плащане и дата на изтичане на платежната карта, така че да можем да завършим вашите транзакции и да се свържем с вас, ако е необходимо.

Ние ви таксуваме чрез акаунт за онлайн таксуване за покупки, направени през сайта. Данъкът върху продажбите ще бъде добавен към цената на покупките според изискванията ни. Можем да променим цените по всяко време. Всички плащания ще бъдат в щатски долари.

Вие се съгласявате да плащате всички такси или такси по цените, които са в сила за вашите покупки, и ни упълномощавате да таксуваме избрания от вас доставчик на плащания за всички такива суми при извършване на вашата покупка.

Запазваме си правото да коригираме всякакви грешки или грешки в ценообразуването, дори ако вече сме поискали или получили плащане. Също така си запазваме правото да откажем всяка поръчка, направена през сайта.

УСЛУГИ

Autoglot предоставя услуга за автоматизиран (което означава компютърно генериран) превод на уебсайтове, които са създадени със системата за управление на съдържанието WordPress (наричана по-долу „Услуга“). Това включва, но не се ограничава до откриване на езика на оригиналното потребителско съдържание, превод на това съдържание на един или повече езици, избрани от потребителя от ограничен списък с налични езици, и актуализиране на уебсайтовете на потребителите с преведено съдържание.

За да използва услугата Autoglot, Потребителят ще трябва да изтегли плъгин за WordPress (наричан по-нататък „Плъгин“), да го инсталира на уебсайта си, да се регистрира в контролен панел, да получи ключ за API и да го добави към своята собствена зона за администриране на WordPress. За да използва услуга за превод, потребителят ще трябва да закупи баланс за превод (брой думи, които могат да бъдат преведени автоматично) в своя контролен панел.

Наличните езици и цени за превод можете да намерите на сайта.

Ние не съхраняваме и по никакъв начин не анализираме съдържание или друга информация, изпратена до нашата Услуга за превод. Процесът на превод се извършва напълно автоматично и не предполага никакво междинно съхранение в нашите бази данни. За аналитични и финансови цели ние съхраняваме обща статистическа информация като брой думи, преведени всеки ден от всеки потребител.

След като бъде преведено с помощта на нашата услуга, съдържанието на потребителя се съхранява в неговата база данни на WordPress. Ние не съхраняваме, пазим или архивираме преведено съдържание и нямаме достъп до тази информация. Отговорност на потребителя е единствено да управлява своите уебсайтове и да архивира съдържанието им. В случай на загуба на преведено съдържание поради проблеми на сървърите или уебсайтовете на потребителя, ние не можем да носим отговорност за възстановяването на това преведено съдържание или възстановяване на таксите, платени за превода на това съдържание.

Поради непрекъснато развитие и усъвършенстване, Autoglot не може да гарантира на потребителите, че услугите му са без грешки или прекъсвания.

Autoglot не може също така да гарантира, че неговата услуга ще може напълно да отговори на всички лични нужди и очаквания на този потребител. Поради естеството на автоматизирания (компютърно генериран) превод, той не може да се сравни с резултата от професионален ръчен превод от експерт по преводи. Autoglot не носи отговорност за качеството на превода и няма да възстанови таксите, платени за превода на съдържанието на потребителя.

След регистриране на акаунт Потребителите получават безплатно начален баланс за превод. Това се прави с цел да позволи на потребителите да тестват своите сайтове, съвместимостта на плъгините и качеството на превода. Ако Потребителите не са доволни от някой от тези или други резултати от използването на Plugin, нашата Услуга или нещо друго, те трябва да спрат да използват Услугата и да закрият своите акаунти.

Всяко по-нататъшно използване на нашата Услуга, както и закупуване на допълнителен баланс за превод чрез нашия Сайт, означава, че Услугата е напълно приета и одобрена от Потребителя и Потребителят няма претенции към Autoglot.

АНУЛИРАНЕ

Можете да анулирате абонамента си по всяко време, като влезете в акаунта си или се свържете с нас чрез информацията за контакт, предоставена по-долу. Анулирането ви влиза в сила веднага или в края на текущия платен срок.

Ако не сте доволни от нашите услуги, моля, изпратете ни имейл на [email protected].

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМА

Ако не сте 100% доволни от покупката си, можете да се свържете с нас в рамките на 30 дни от датата на покупката и ние ще ви възстановим пълната сума за покупката. В този случай обаче акаунтът ви в нашия контролен панел ще бъде анулиран, всички услуги ще бъдат спрени и балансът ви за превод ще бъде загубен.

Моля, имайте предвид, че тъй като ние не предлагаме и не изискваме никакъв абонамент за нашата услуга, само едно последно плащане може да бъде възстановено. Продължителното използване на нашата Услуга означава, че Услугата е напълно предоставена и приета от Потребителя и Страните нямат претенции една към друга. Страните не подписват Акт за предоставени услуги.

ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ

Нямате право да осъществявате достъп или да използвате Сайта за каквато и да е цел, различна от тази, за която предоставяме Сайта. Сайтът не може да се използва във връзка с каквито и да било търговски начинания, освен тези, които са специално одобрени или одобрени от нас.

Като потребител на сайта вие се съгласявате да не:

 1. Участвайте в неоторизирано рамкиране или свързване към сайта.
 2. Измамват, мамят или подвеждат нас и други потребители, особено при всеки опит да научите чувствителна информация за акаунта, като потребителски пароли.
 3. Участвайте в каквото и да е автоматизирано използване на системата, като например използване на скриптове за изпращане на коментари или съобщения или използване на извличане на данни, роботи или подобни инструменти за събиране и извличане на данни.
 4. Използвайте неправилно нашите услуги за поддръжка или подавайте фалшиви доклади за злоупотреба или неправомерно поведение.
 5. Да се намесвате, прекъсвате или създавате неоправдана тежест върху Сайта или мрежите или услугите, свързани със Сайта.
 6. Заобикаляте, деактивирате или по друг начин се намесвате в свързаните със сигурността функции на Сайта, включително функции, които предотвратяват или ограничават използването или копирането на каквото и да е Съдържание или налагат ограничения върху използването на Сайта и/или съдържащото се в него Съдържание.
 7. Продайте или прехвърлете по друг начин своя профил.
 8. Използвайте всяка информация, получена от сайта, за да тормозите, злоупотребявате или наранявате друго лице.
 9. Използвайте Сайта като част от всяко усилие да се конкурирате с нас или по друг начин да използвате Сайта и/или Съдържанието за всяко начинание за генериране на приходи или търговско предприятие.
 10. Дешифрирайте, декомпилирайте, разглобявайте или правете обратно инженерство на който и да е софтуер, съставляващ или по някакъв начин съставляващ част от Сайта.
 11. Опитвайте се да заобиколите всички мерки на Сайта, предназначени да предотвратят или ограничат достъпа до Сайта или която и да е част от Сайта.
 12. Тормозят, дразнят, сплашват или заплашват някой от нашите служители или агенти, ангажирани с предоставянето на която и да е част от Сайта за вас.
 13. Изтрийте известието за авторски права или други права на собственост от всяко Съдържание.
 14. Копирайте или адаптирайте софтуера на сайта, включително, но не само, Flash, PHP, HTML, JavaScript или друг код.
 15. Качване или предаване (или опит за качване или предаване) на вируси, троянски коне или друг материал, включително прекомерна употреба на главни букви и спам (непрекъснато публикуване на повтарящ се текст), който пречи на която и да е страна да използва и да се наслаждава на сайта без прекъсване или модифицира, влошава, прекъсва, променя или се намесва в използването, характеристиките, функциите, работата или поддръжката на сайта.
 16. Качвайте или предавайте (или опитвайте да качвате или предавате) всякакъв материал, който действа като пасивен или активен механизъм за събиране или предаване на информация, включително без ограничение формати за обмен на ясни графики („gifs“), 1 × 1 пиксела, уеб грешки, бисквитки , или други подобни устройства (понякога наричани „шпионски софтуер“ или „пасивни механизми за събиране“ или „pcms“).
 17. Освен ако това не е резултат от използване на стандартна търсачка или интернет браузър, използвайте, стартирайте, разработвайте или разпространявайте всякаква автоматизирана система, включително без ограничение всеки паяк, робот, помощна програма за измама, скрепер или офлайн четец, който осъществява достъп до сайта, или използване или стартиране на неоторизиран скрипт или друг софтуер.
 18. Използвайте сайта по начин, който не е в съответствие с приложимите закони или разпоредби.

ПРЕДСТАВЯНЕ

Вие потвърждавате и се съгласявате, че всички въпроси, коментари, предложения, идеи, обратна връзка или друга информация относно сайта („Изпращания“), предоставена от вас на нас, не са поверителни и ще станат наша изключителна собственост. Ние притежаваме изключителни права, включително всички права на интелектуална собственост, и имаме право на неограничено използване и разпространение на тези

Изпращане за всякакви законни цели, търговски или други, без потвърждение или компенсация за вас. С настоящото вие се отказвате от всички морални права върху всякакви такива подавания и с настоящото гарантирате, че всички такива подавания са оригинални при вас или че имате правото да изпращате такива подавания. Вие се съгласявате, че няма да има обжалване срещу нас за всяко предполагаемо или действително нарушение или злоупотреба с което и да е право на собственост във вашите Изпратени материали.

УЕБСАЙТОВЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Сайтът може да съдържа (или може да бъдете изпратени чрез сайта) връзки към други уебсайтове („Уеб сайтове на трети страни“), както и статии, снимки, текст, графики, снимки, дизайн, музика, звук, видео, информация, приложения , софтуер и друго съдържание или елементи, принадлежащи или произхождащи от трети страни („Съдържание на трети страни“).

Такива уебсайтове на трети страни и съдържание на трети страни не се проучват, наблюдават или проверяват за точност, уместност или пълнота от нас и ние не носим отговорност за уебсайтове на трети страни, до които се осъществява достъп чрез сайта, или публикувано съдържание на трети страни на, достъпни чрез или инсталирани от сайта, включително съдържанието, точността, обидността, мненията, надеждността, практиките за поверителност или други политики на или съдържащи се в уебсайтовете на трети страни или в съдържанието на трети страни. Включването, свързването към или разрешаването на използването или инсталирането на уебсайтове на трети страни или каквото и да е съдържание на трети страни не означава одобрение или одобрение от наша страна.

Ако решите да напуснете сайта и да получите достъп до уебсайтовете на трети страни или да използвате или инсталирате съдържание на трети страни, вие правите това на свой собствен риск и трябва да сте наясно, че тези Условия за ползване вече не са приложими. Трябва да прегледате приложимите условия и правила, включително практиките за поверителност и събиране на данни, на всеки уебсайт, до който навигирате от сайта, или свързани с приложения, които използвате или инсталирате от сайта. Всички покупки, които правите чрез уебсайтове на трети страни, ще бъдат през други уебсайтове и от други компании и ние не поемаме никаква отговорност във връзка с такива покупки, които са изключително между вас и съответната трета страна. Вие се съгласявате и потвърждавате, че ние не одобряваме продуктите или услугите, предлагани на уебсайтове на трети страни, и ще ни предпазите от всякаква вреда, причинена от покупката на такива продукти или услуги.

Освен това трябва да ни предпазите от каквито и да било загуби, понесени от вас, или щети, причинени на вас, свързани със или произтичащи по какъвто и да е начин от съдържание на трети страни или контакт с уебсайтове на трети страни.

ПРАВА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА САЩ

Нашите услуги са „търговски артикули“, както е определено във Федералния регламент за придобиване („FAR“) 2.101. Ако нашите услуги се придобиват от или от името на която и да е агенция извън Министерството на отбраната („DOD“), нашите услуги са предмет на условията на настоящите Условия за ползване в съответствие с FAR 12.212 (за компютърен софтуер) и FAR 12.211 ( за технически данни). Ако нашите услуги се придобиват от или от името на която и да е агенция в рамките на Министерството на отбраната, нашите услуги са предмет на условията на настоящите Условия за ползване в съответствие с Наредбата за федерално придобиване на отбраната („DFARS“) 227.7202-3. В допълнение, DFARS 252.227-7015 се прилага за технически данни, придобити от DOD. Тази клауза за правата на правителството на САЩ замества и замества всички други FAR, DFARS или други клаузи или разпоредби, които се отнасят до правата на правителството върху компютърен софтуер или технически данни съгласно настоящите Условия за ползване.

УПРАВЛЕНИЕ НА САЙТА

Ние си запазваме правото, но не и задължението, да: (1) наблюдаваме сайта за нарушения на тези Условия за ползване; (2) да предприемем подходящи правни действия срещу всеки, който по наше усмотрение наруши закона или настоящите Условия за ползване, включително, без ограничение, докладване на такъв потребител на правоприлагащите органи; (3) по наше усмотрение и без ограничение да откажем, да ограничим достъпа до, да ограничим наличността или да деактивираме (доколкото това е технологично възможно) който и да е от вашите Приноси или част от тях; (4) по наше усмотрение и без ограничение, предизвестие или отговорност, да премахнем от сайта или по друг начин да деактивираме всички файлове и съдържание, които са с прекомерен размер или са по някакъв начин обременителни за нашите системи; и (5) по друг начин да управляваме сайта по начин, предназначен да защити нашите права и собственост и да улесни правилното функциониране на сайта.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Грижим се за поверителността и сигурността на данните. Моля, прегледайте нашата Политика за поверителност: https://autoglot.com/privacy-policy/. Използвайки сайта, вие се съгласявате да бъдете обвързани с нашата Политика за поверителност, която е включена в тези Условия за ползване. Моля, имайте предвид, че сайтът се хоства в Съединените щати. Ако осъществите достъп до Сайта от който и да е друг регион на света със закони или други изисквания, уреждащи събирането, използването или разкриването на лични данни, които се различават от приложимите закони в Съединените щати, тогава чрез продължително използване на Сайта вие прехвърляте вашите данни до Съединените щати и вие се съгласявате вашите данни да бъдат прехвърлени и обработени в Съединените щати.

СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Тези Условия за ползване остават в пълна сила и действие, докато използвате сайта.

БЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, НИЕ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО ПО НАШЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ И БЕЗ ПРЕДВЕСТИЕ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ДА ОТКАЖЕМ ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА (ВКЛЮЧИТЕЛНО БЛОКИРАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ IP АДРЕС) НА ВСЯКО ЛИЦЕ ПО ВСЯКАКВА ПРИЧИНА ИЛИ БЕЗ НИКАКВА ПРИЧИНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ НА ВСЯКАКВА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, ГАРАНЦИЯ ИЛИ СПОРАЗУМЕНИЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ НА ПРИЛОЖИМ ЗАКОН ИЛИ НАРЕДБА. НИЕ МОЖЕМ ДА ПРЕКРАТИМ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ УЧАСТИЕТО ВИ В САЙТА ИЛИ ДА ИЗТРИЕМ ВАШИЯ АКАУНТ И ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, КОИТО СЕ ПУБЛИКУВАТЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПО НАШЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ.

Ако прекратим или спрем вашия акаунт по някаква причина, ви е забранено да се регистрирате и създавате нов акаунт под вашето име, фалшиво или заето име или името на която и да е трета страна, дори ако може да действате от името на трета страна партия. В допълнение към прекратяването или спирането на вашия акаунт, ние си запазваме правото да предприемем подходящи правни действия, включително, без ограничение, преследване на гражданско, наказателно и съдебно обезщетение.

МОДИФИКАЦИИ И ПРЕКЪСВАНИЯ

Ние си запазваме правото да променяме, модифицираме или премахваме съдържанието на сайта по всяко време или по каквато и да е причина по наше усмотрение без предизвестие. Ние обаче нямаме задължение да актуализираме информация на нашия сайт. Също така си запазваме правото да променяме или преустановяваме целия или част от сайта без предизвестие по всяко време. Ние няма да носим отговорност пред вас или трета страна за каквато и да е модификация, промяна на цената, спиране или прекратяване на сайта.

Не можем да гарантираме, че сайтът ще бъде достъпен по всяко време. Може да срещнем хардуерни, софтуерни или други проблеми или да се наложи да извършим поддръжка, свързана със сайта, контролния панел или услугата за превод, което води до прекъсвания, забавяния или грешки. Ние си запазваме правото да променим, преразгледаме, актуализираме, спрем, прекратим или по друг начин да модифицираме сайта по всяко време или по каквато и да е причина, без да ви уведомяваме. Вие се съгласявате, че ние не носим никаква отговорност за каквито и да е загуби, щети или неудобства, причинени от невъзможността ви да получите достъп или да използвате сайта или услугата по време на престой или прекъсване на сайта. Нищо в тези Условия за ползване няма да се тълкува като задължаващо да поддържаме и поддържаме сайта или да предоставяме корекции, актуализации или издания във връзка с него.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Настоящите Условия се уреждат и определят съгласно законите на Русия. Autoglot и вие неотменимо се съгласявате, че съдилищата на Русия ще имат изключителна юрисдикция за разрешаване на всеки спор, който може да възникне във връзка с тези условия.

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Неформални преговори

За да ускорим разрешаването и да контролираме разходите за всеки спор, противоречие или иск, свързан с тези Условия за ползване (всеки „Спор“ и заедно „Спорове“), подадени от вас или от нас (индивидуално „Страна“ и колективно , „Страните“), страните се съгласяват първо да се опитат да договорят всеки спор (с изключение на тези спорове, изрично посочени по-долу) неофициално за най-малко тридесет (30) дни преди започване на арбитража. Такива неофициални преговори започват след писмено уведомление от едната страна до другата страна.

Обвързващ арбитраж

Всеки спор, произтичащ от или във връзка с този договор, включително всеки въпрос относно неговото съществуване, валидност или прекратяване, ще бъде отнесен и окончателно разрешен от Международния търговски арбитражен съд към Европейската арбитражна камара (Белгия, Брюксел, Avenue Louise, 146) съгласно правилника на този МКАС, който в резултат на позоваването му се счита за част от тази клауза. Броят на арбитрите е трима (3). Седалището или юридическото място на арбитража е Санкт Петербург, Русия. Езикът, който ще се използва в арбитражното производство, е руски. Приложимото право на договора е материалното право на Русия.

Ограничения

Страните се съгласяват, че всеки арбитраж ще бъде ограничен до Спора между страните поотделно. До пълната степен, позволена от закона, (а) арбитражът не може да бъде съчетаван с друго производство; (b) няма право или правомощие който и да е Спор да бъде арбитражен на основата на колективен иск или да се използват процедури за колективен иск; (c) няма право или пълномощия за завеждане на Спор в предполагаемо представително качество от името на широката общественост или други лица.

Изключения от неформалните преговори и арбитража

Страните се съгласяват, че следните спорове не са предмет на горепосочените разпоредби относно неофициални преговори и обвързващ арбитраж: (a) всякакви спорове, целящи налагане или защита, или отнасящи се до валидността на някое от правата на интелектуална собственост на дадена страна; (b) всеки спор, свързан с или произтичащ от твърдения за кражба, пиратство, нахлуване в личния живот или неразрешено използване; и (в) всеки иск за съдебна забрана. Ако се установи, че тази разпоредба е незаконна или неприложима, тогава никоя от страните няма да избере да арбитрира спор, попадащ в тази част от тази разпоредба, за която се установи, че е незаконна или неприложима, и такъв спор ще бъде решен от съд с компетентна юрисдикция в рамките на изброените съдилища за юрисдикцията по-горе и страните се съгласяват да се подчинят на личната юрисдикция на този съд.

КОРЕКЦИИ

На сайта може да има информация, която съдържа типографски грешки, неточности или пропуски, включително описания, цени, наличност и различна друга информация. Ние си запазваме правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информацията на сайта по всяко време, без предварително известие.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

САЙТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА ВЪВ ВЪВ КАКЪВ Е И КАКТО Е НАЛИЧЕН. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА И НАШИТЕ УСЛУГИ ЩЕ БЪДЕ НА ВАШ РИСК. В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА, НИЕ ОТХВЪРЛЯМЕ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС САЙТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАША СТРАНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, КОСВЕНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШЕНИЕ. НИЕ НЕ ДАВАМЕ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТНОСНО ТОЧНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВСЯКАКВИ УЕБСАЙТОВЕ, СВЪРЗАНИ КЪМ САЙТА, И НЯМА ДА ПОЕМЕМ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ (1) ГРЕШКИ, ГРЕШКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ В СЪДЪРЖАНИЕТО (И МАТЕРИАЛ). 2) ЛИЧНИ НАВРЕДИ ИЛИ ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКВОТО И ДА Е Естество, В РЕЗУЛТАТ ОТ ВАШИЯ ДОСТЪП ДО И ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА, (3) ВСЕКИ НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИТЕ СИГУРНИ СЪРВЪРИ И/ИЛИ ВСЯКАКВА И ЦЯЛАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И/ИЛИ ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ СЪХРАНЯВАНЕ В ТЯ, (4) ВСЯКАКВО ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ ПРЕДАВАНЕ НА ПРЕДАВАНЕ КЪМ ИЛИ ОТ САЙТА, (5) ВСЯКАКВИ БЪГОВЕ, ВИРУСИ, ТРОЯНСКИ КОНЕ ИЛИ ПОДОБНИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДАДЕНИ КЪМ ИЛИ ПРЕЗ САЙТА ОТ ТРЕТА СТРАНА И/ИЛИ ( 6) ВСЯКАКВИ ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ В ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ И МАТЕРИАЛИ ИЛИ ЗА ВСЯКАКВА ЗАГУБА ИЛИ ЩЕТА ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ВЪЗНИКНАЛИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ, ПУБЛИКУВАНО, ПРЕДАДЕНО ИЛИ ПО ДРУГ начин НАПРАВЕНО ДОСТЪПНО ЧРЕЗ САЙТА. НИЕ НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ОДОБРЯВАМЕ, ГАРАНТИРАМЕ И НЕ ПОЕМАМЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКЪВ ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА, РЕКЛАМИРАНИ ИЛИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ ТРЕТА СТРАНА ЧРЕЗ САЙТА, НИКАКЪВ УЕБСАЙТ С ХИПЕРВЪРЗКИ ИЛИ УЕБСАЙТ ИЛИ МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ, ПОКАЗАНИ В КАКЪВТО И ДА Е БАНЕР ИЛИ ДРУГА РЕКЛАМА, НЯМА ДА БЪДЕТЕ СТРАНА ПО ИЛИ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ДА НОСИТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА МОНИТОРИНГА НА ВСЯКА ТРАНЗАКЦИЯ МЕЖДУ ВАС И ДОСТАВЧИЦИ НА ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ ТРЕТИ СТРАНИ. КАКТО И ПРИ ЗАКУПУВАНЕТО НА ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА ЧРЕЗ ВСЯКА МЕДИЯ ИЛИ ВЪВ ВСЯКАКВА СРЕДА, ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НАЙ-ДОБРАТА СИ ПРЕЦЕНКА И ДА БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ, КЪДЕТО Е Уместно.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НИЕ ИЛИ НАШИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ НЯМА ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ИЛИ НЯКАКВА ТРЕТА СТРАНА ЗА ПРЯКИ, НЕПРЕКИ, ПОСЛЕДВАЩИ, ПРИМЕРНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТА ПЕЧАЛБА, ЗАГУБЕНА ПРИХОДА, ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ОТ ВАС, ДОРИ АКО СМЕ БИЛИ УВЕДОМЛЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ. НЕЗАВИСИМО ОТ НИЩО ПРОТИВНО, СЪДЪРЖАЩО СЕ ТУК, НАШАТА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ПО КАКВАТО И ДА Е ПРИЧИНА И НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМАТА НА ДЕЙСТВИЕТО, ВИНАГИ ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО СУМАТА, ПЛАТЕНА ОТ ВАС КЪМ НАС ПРЕЗ ТРИ (3) МЕСЕЦА ПЕРИОД ПРЕДИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПРИЧИНА ЗА ДЕЙСТВИЕ. НЯКОИ ДЪРЖАВНИ ЗАКОНИ НА САЩ И МЕЖДУНАРОДНИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВА НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА КОСВЕНИ СЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЩЕТИ. АКО ТЕЗИ ЗАКОНИ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВАС, НЯКОИ ИЛИ ВСИЧКИ ОТ ОТКАЗИТЕ ОТ ОТГОВОРНОСТИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВАС И МОЖЕ ДА ИМАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да ни защитавате, обезщетявате и предпазвате от отговорност, включително нашите дъщерни дружества, филиали и всички наши съответни служители, агенти, партньори и служители, от и срещу всякакви загуби, щети, отговорност, искове или искания, включително разумни адвокати ' такси и разходи, направени от трета страна поради или произтичащи от: (1) използване на сайта; (2) нарушение на тези Условия за ползване; (3) всяко нарушение на вашите заявления и гаранции, посочени в настоящите Условия за ползване; (4) нарушение от ваша страна на правата на трета страна, включително, но не само правата на интелектуална собственост; или (5) всяко открито вредно действие спрямо всеки друг потребител на сайта, с когото сте се свързали чрез сайта. Независимо от гореизложеното, ние си запазваме правото, за ваша сметка, да поемем изключителната защита и контрол по всеки въпрос, за който се изисква да ни обезщетите, и вие се съгласявате да сътрудничите, за ваша сметка, при нашата защита на такива искове. Ние ще положим разумни усилия, за да ви уведомим за всеки подобен иск, действие или процедура, които са предмет на това обезщетение, след като узнаем за това.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ

Ние ще поддържаме определени данни, които предавате на сайта с цел управление на ефективността на сайта, както и данни, свързани с използването на сайта от ваша страна. Въпреки че извършваме редовно рутинно архивиране на данни, вие сте изцяло отговорни за всички данни, които предавате или които се отнасят до всяка дейност, която сте предприели, използвайки сайта. Вие се съгласявате, че няма да носим отговорност пред вас за каквато и да е загуба или повреда на каквито и да било такива данни и с настоящото се отказвате от всякакви права на действие срещу нас, произтичащи от такава загуба или повреда на такива данни.

ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ, ТРАНЗАКЦИИ И ПОДПИСИ

Посещението на сайта, изпращането на имейли и попълването на онлайн формуляри представляват електронни комуникации. Вие се съгласявате да получавате електронни съобщения и се съгласявате, че всички споразумения, известия, разкривания и други съобщения, които ви предоставяме по електронен път, чрез имейл и на Сайта, отговарят на всички законови изисквания тази комуникация да бъде в писмен вид. С НАСТОЯЩОТО ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ПОДПИСИ, ДОГОВОРИ, ПОРЪЧКИ И ДРУГИ ЗАПИСИ, И С ЕЛЕКТРОННОТО ДОСТАВЯНЕ НА ИЗВЕСТИЯ, ПОЛИТИКИ И ЗАПИСИ НА ТРАНЗАКЦИИ, ИНИЦИИРАНИ ИЛИ ЗАВЪРШЕНИ ОТ НАС ИЛИ ЧРЕЗ САЙТА. С настоящото вие се отказвате от всякакви права или изисквания съгласно закони, разпоредби, правила, наредби или други закони във всяка юрисдикция, които изискват оригинален подпис или доставка или запазване на неелектронни записи, или за плащания или отпускане на кредити по всякакви други начини отколкото електронни средства.

РАЗНИ

Тези Условия за ползване и всякакви политики или правила за работа, публикувани от нас на сайта или по отношение на сайта, съставляват цялото споразумение и разбирателство между вас и нас. Неуспехът ни да упражним или наложим което и да е право или разпоредба от тези Условия за ползване не действа като отказ от такова право или разпоредба. Тези Условия за ползване действат в най-пълната степен, допустима от закона. Можем да прехвърлим някои или всички наши права и задължения на други по всяко време. Ние няма да носим отговорност за никакви загуби, щети, забавяне или бездействие, причинени от причина извън нашия разумен контрол. Ако някоя разпоредба или част от разпоредба на настоящите Условия за ползване се определи като незаконна, нищожна или неприложима, тази разпоредба или част от разпоредбата се счита за отделима от настоящите Условия за ползване и не засяга валидността и изпълнимостта на останалите провизии. Няма съвместно предприятие, партньорство, трудово или агентско отношение, създадено между вас и нас в резултат на тези Условия за използване или използването на сайта. Вие се съгласявате, че тези Условия за ползване няма да се тълкуват срещу нас по силата на това, че сте ги съставили. С настоящото вие се отказвате от всякакви защити, които може да имате въз основа на електронната форма на тези Условия за ползване и липсата на подпис от страните по тях за изпълнение на тези Условия за ползване.