Ostatnia aktualizacja: 28 lutego 2024 r

UMOWA NA WARUNKI
Niniejsze Warunki użytkowania stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą między Tobą, osobiście lub w imieniu podmiotu („ Ty ”, „ Użytkownik ”), a serwisem tłumaczeniowym Autoglot („ Firma ”, „ my ”, „ nas ” lub „ nasze ”), dotyczące dostępu i korzystania z witryny autoglot.com , jak również wszelkich innych form mediów, kanałów medialnych, witryn mobilnych lub aplikacji mobilnych powiązanych, połączonych lub w inny sposób z nimi powiązanych (łącznie „Witryna”).

Zgadzasz się, że uzyskując dostęp do Witryny, przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się przestrzegać wszystkich niniejszych Warunków użytkowania.

JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WSZYSTKIMI NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA, TO WYRAŹNIE ZABRONIONO CI KORZYSTANIE Z WITRYNY I NALEŻY NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA.

Dodatkowe warunki lub dokumenty, które mogą być od czasu do czasu publikowane w Witrynie, są niniejszym wyraźnie włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do wprowadzania zmian lub modyfikacji niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym momencie iz dowolnego powodu.

Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, aktualizując datę „Ostatnia aktualizacja” niniejszych Warunków użytkowania, a Ty zrzekasz się prawa do otrzymywania specjalnego powiadomienia o każdej takiej zmianie.

Twoim obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszych Warunków użytkowania, aby być na bieżąco z aktualizacjami. Będziesz podlegać i zostaniesz uznany za zaznajomionego ze zmianami wszelkich zmienionych Warunków użytkowania i zostaniesz uznany za zaakceptowanego przez dalsze korzystanie z Witryny po dacie opublikowania zmienionych Warunków użytkowania.

Informacje podane w Witrynie nie są przeznaczone do rozpowszechniania lub wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym taka dystrybucja lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z prawem lub regulacjami lub które nakładałyby na nas obowiązek rejestracji w takiej jurysdykcji lub kraju .

W związku z tym osoby, które zdecydują się uzyskać dostęp do Witryny z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zgodność z lokalnymi przepisami prawa, jeśli i w zakresie, w jakim mają one zastosowanie.
Witryna nie jest dostosowana do przepisów branżowych (ustawa o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA), federalna ustawa o zarządzaniu bezpieczeństwem informacji (FISMA) itp.), więc jeśli twoje interakcje podlegałyby takim przepisom, nie możesz korzystać z tej Witryny. Użytkownik nie może korzystać z Witryny w sposób, który naruszałby ustawę Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

Witryna przeznaczona jest dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z Witryny ani rejestrować się w niej.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

O ile nie wskazano inaczej, Witryna jest naszą własnością, a cały kod źródłowy, bazy danych, funkcje, oprogramowanie, projekty stron internetowych, audio, wideo, tekst, zdjęcia i grafika w Witrynie (łącznie „Zawartość”) oraz znaki towarowe, usługi znaki towarowe i logo w nich zawarte („Znaki”) są naszą własnością lub są przez nas kontrolowane lub są przez nas licencjonowane i są chronione prawami autorskimi i prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i prawami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji Stanów Zjednoczonych, międzynarodowymi prawami autorskimi, i konwencji międzynarodowych. Treść i Znaki są udostępniane w Witrynie „TAK JAK JEST” wyłącznie do celów informacyjnych i do użytku osobistego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, żadna część Witryny ani Treść ani Znaki nie mogą być kopiowane, reprodukowane, agregowane, ponownie publikowane, przesyłane, zamieszczane, publicznie wyświetlane, kodowane, tłumaczone, przesyłane, dystrybuowane, sprzedawane, licencjonowane ani w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych, bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.

Pod warunkiem, że jesteś uprawniony do korzystania z Witryny, otrzymujesz ograniczoną licencję na dostęp do Witryny i korzystanie z niej oraz na pobieranie lub drukowanie kopii dowolnej części Treści, do której prawidłowo uzyskałeś dostęp, wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego używać. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały Ci wyraźnie przyznane w Witrynie, Zawartości i Znakach.

OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKÓW

Korzystając z Witryny, oświadczasz i gwarantujesz, że: (1) wszystkie przesłane informacje rejestracyjne będą prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne; (2) zachowasz dokładność takich informacji i niezwłocznie zaktualizujesz takie informacje rejestracyjne, jeśli to konieczne; (3) masz zdolność prawną i zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków użytkowania; (4) nie jesteś osobą niepełnoletnią w jurysdykcji, w której mieszkasz; (5) nie będziesz uzyskiwać dostępu do Witryny za pomocą środków automatycznych lub innych niż ludzkie, czy to za pomocą bota, skryptu, czy w inny sposób; (6) nie będziesz korzystać z Witryny w żadnym nielegalnym lub nieautoryzowanym celu; oraz (7) korzystanie z Witryny nie będzie naruszać żadnego obowiązującego prawa ani regulacji.

Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zamknąć Twoje konto i odmówić jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego korzystania z Witryny (lub dowolnej jej części).

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

Użytkownicy mogą zostać poproszeni o zarejestrowanie się w Witrynie w oddzielnym obszarze (zwanym dalej „Panel sterowania”). Użytkownicy wyrażają zgodę na zachowanie poufności swoich haseł i będą odpowiedzialni za każde użycie ich kont i haseł. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia, odzyskania lub zmiany informacji rejestracyjnych Użytkowników, jeśli stwierdzimy, według naszego wyłącznego uznania, że takie informacje są niedokładne, nieodpowiednie, nieprzyzwoite lub w inny sposób budzące zastrzeżenia.

Użytkownicy będą musieli podać następujące informacje, aby utworzyć i zweryfikować swoje konta:

 • Nazwa
 • Adres e-mail

Po utworzeniu konta i przed skorzystaniem z naszej Usługi, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem, w której będzie musiał zweryfikować swój adres e-mail. Korzystanie z naszego Serwisu bez prawidłowego adresu e-mail jest niemożliwe.

Rejestrując się w naszym Panelu Administratora Użytkownicy gwarantują, że wszystkie podane przez nich informacje są poprawne, prawdziwe, dokładne i aktualne oraz w żadnym wypadku nie są nieuczciwe.

OPŁATY I PŁATNOŚCI

Akceptujemy następujące formy płatności:

 • Karty kredytowe/debetowe

Dostęp do niektórych naszych usług może wymagać zakupu lub uiszczenia opłaty. Zgadzasz się podać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonywanych za pośrednictwem Witryny. Ponadto zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację informacji o koncie i płatności, w tym adresu e-mail, metody płatności i daty ważności karty płatniczej, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Za zakupy dokonane za pośrednictwem Witryny wystawiamy rachunki za pośrednictwem internetowego konta rozliczeniowego. Podatek od sprzedaży zostanie doliczony do ceny zakupów zgodnie z naszym uznaniem. W każdej chwili możemy zmienić ceny. Wszystkie płatności będą dokonywane w dolarach amerykańskich.

Zgadzasz się uiścić wszystkie opłaty lub opłaty po cenach obowiązujących w danym momencie za Twoje zakupy i upoważniasz nas do obciążenia wybranego dostawcy usług płatniczych wszelkimi takimi kwotami po dokonaniu zakupu.

Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów lub pomyłek w cenach, nawet jeśli już zażądaliśmy lub otrzymaliśmy płatność. Zastrzegamy sobie również prawo do odrzucenia zamówienia złożonego za pośrednictwem Witryny.

USŁUGI

Autoglot świadczy usługę automatycznego (tj. generowanego komputerowo) tłumaczenia stron internetowych tworzonych za pomocą systemu zarządzania treścią WordPress (dalej „Usługa”). Obejmuje to między innymi wykrywanie języka oryginalnych treści użytkownika, tłumaczenie tych treści na jeden lub więcej języków wybranych przez Użytkownika z ograniczonej listy dostępnych języków oraz aktualizowanie stron internetowych Użytkowników o przetłumaczone treści.

W celu korzystania z usługi Autoglot Użytkownik będzie musiał pobrać wtyczkę WordPress (dalej „Wtyczka”), zainstalować ją na swojej stronie internetowej, zarejestrować się w Panelu sterowania, otrzymać klucz API oraz dodać ją do własnego obszaru administracyjnego WordPress. Aby skorzystać z usługi tłumaczenia, Użytkownik będzie musiał wykupić saldo tłumaczeń (liczbę słów, które można przetłumaczyć automatycznie) w swoim Panelu sterowania.

Dostępne języki i ceny tłumaczeń można znaleźć na Stronie.

Nie przechowujemy ani w żaden sposób nie analizujemy żadnych treści ani innych informacji przesyłanych do naszego Serwisu w celu tłumaczenia. Proces tłumaczenia odbywa się w pełni automatycznie i nie wymaga pośredniego przechowywania w naszych bazach danych. W celach analitycznych i finansowych przechowujemy ogólne informacje statystyczne, takie jak liczba słów tłumaczonych każdego dnia przez każdego Użytkownika.

Po przetłumaczeniu za pomocą naszego Serwisu treść Użytkownika jest przechowywana w jego bazie danych WordPress. Nie przechowujemy, nie przechowujemy ani nie tworzymy kopii zapasowych przetłumaczonych treści i nie mamy dostępu do tych informacji. Odpowiedzialność za zarządzanie swoimi stronami internetowymi i tworzenie kopii zapasowych ich treści spoczywa wyłącznie na Użytkowniku. W przypadku utraty przetłumaczonych treści z powodu problemów na serwerach lub stronach internetowych Użytkownika, nie możemy być odpowiedzialni za przywrócenie przetłumaczonych treści lub zwrot opłat wniesionych za tłumaczenie tych treści.

Ze względu na ciągły rozwój i doskonalenie Autoglot nie może zagwarantować Użytkownikom, że jego Usługi są wolne od błędów lub przestojów.

Autoglot nie może również zagwarantować, że jego Serwis będzie w stanie całkowicie zaspokoić wszystkie osobiste potrzeby i oczekiwania tego Użytkownika. Ze względu na charakter tłumaczenia automatycznego (generowanego komputerowo) nie można go porównać z wynikiem profesjonalnego tłumaczenia ręcznego wykonanego przez eksperta ds. tłumaczeń. Autoglot nie ponosi odpowiedzialności za jakość tłumaczenia i nie zwraca opłat wniesionych za tłumaczenie treści Użytkownika.

Po zarejestrowaniu konta Użytkownicy otrzymują bezpłatnie wstępne saldo tłumaczeń. Odbywa się to w celu umożliwienia Użytkownikom przetestowania ich witryn, kompatybilności wtyczek i jakości tłumaczenia. Jeśli Użytkownicy nie są zadowoleni z któregokolwiek z tych lub innych wyników korzystania z Wtyczek, naszej Usługi lub czegokolwiek innego, powinni zaprzestać korzystania z Usługi i zlikwidować swoje konta.

Jakiekolwiek dalsze korzystanie z naszej Usługi, jak również zakup dodatkowego salda tłumaczeń za pośrednictwem naszej Strony oznacza, że Usługa została w pełni zaakceptowana i zatwierdzona przez Użytkownika, a Użytkownik nie ma żadnych roszczeń wobec Autoglot.

ANULOWANIE

Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie, logując się na swoje konto lub kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. Twoje anulowanie wejdzie w życie natychmiast lub na koniec bieżącego okresu opłaconego.

Jeśli nie jesteś zadowolony z naszych usług, napisz do nas na adres [email protected] .

POLITYKA ZWROTÓW

Jeśli nie jesteś w 100% zadowolony z zakupu, możesz skontaktować się z nami w ciągu 30 dni od daty zakupu, a my zapewnimy pełny zwrot kosztów zakupu. Jednak w takim przypadku Twoje konto w naszym Panelu sterowania zostanie anulowane, wszystkie Usługi zostaną zatrzymane, a Twoje saldo tłumaczeń zostanie utracone.

Należy pamiętać, że ponieważ nie oferujemy ani nie żądamy żadnej subskrypcji naszej Usługi, zwrotowi podlega tylko jedna ostatnia płatność. Ciągłe korzystanie z naszej Usługi oznacza, że Usługa została w całości wykonana i zaakceptowana przez Użytkownika, a Strony nie mają wobec siebie żadnych roszczeń. Strony nie podpisują Aktu świadczenia Usług.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

Nie możesz uzyskiwać dostępu do Witryny ani korzystać z niej w żadnym innym celu niż ten, dla którego udostępniamy Witrynę. Witryna nie może być używana w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które zostały przez nas specjalnie zatwierdzone lub zatwierdzone.

Jako użytkownik Witryny zgadzasz się nie:

 1. Angażować się w nieautoryzowane tworzenie ramek lub linków do Witryny.
 2. Oszukuj, oszukuj lub wprowadzaj w błąd nas i innych użytkowników, zwłaszcza w przypadku jakichkolwiek prób zdobycia poufnych informacji o koncie, takich jak hasła użytkowników.
 3. Angażować się w jakiekolwiek zautomatyzowane korzystanie z systemu, takie jak używanie skryptów do wysyłania komentarzy lub wiadomości lub korzystanie z eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych.
 4. Niewłaściwie korzystać z naszych usług pomocy technicznej lub przesyłać fałszywe zgłoszenia nadużyć lub niewłaściwego postępowania.
 5. Ingerować, zakłócać lub tworzyć nadmierne obciążenie dla Witryny lub sieci lub usług połączonych z Witryną.
 6. Obchodzić, wyłączać lub w inny sposób ingerować w funkcje Witryny związane z bezpieczeństwem, w tym funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie jakiejkolwiek Treści lub wymuszają ograniczenia w korzystaniu z Witryny i/lub zawartych w niej Treści.
 7. Sprzedaj lub w inny sposób przenieś swój profil.
 8. Wykorzystywać wszelkie informacje uzyskane z Witryny w celu nękania, wykorzystywania lub krzywdzenia innej osoby.
 9. Korzystać z Witryny w ramach wszelkich działań mających na celu konkurowanie z nami lub w inny sposób wykorzystywać Witrynę i/lub Treści do jakichkolwiek przedsięwzięć generujących dochód lub przedsięwzięć komercyjnych.
 10. Odszyfrowywać, dekompilować, dezasemblować ani odtwarzać kodu źródłowego oprogramowania składającego się lub w jakikolwiek sposób stanowiącego część Witryny.
 11. Próbować ominąć jakiekolwiek środki Witryny mające na celu uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do Witryny lub dowolnej części Witryny.
 12. Nękać, irytować, zastraszać lub grozić jakimkolwiek z naszych pracowników lub agentów zaangażowanych w udostępnianie użytkownikowi dowolnej części Witryny.
 13. Usuń informację o prawach autorskich lub innych prawach własności z dowolnej Treści.
 14. Kopiować ani dostosowywać oprogramowania Witryny, w tym między innymi Flash, PHP, HTML, JavaScript lub innego kodu.
 15. Przesyłać lub przesyłać (lub próbować przesyłać lub przesyłać) wirusów, koni trojańskich lub innych materiałów, w tym nadmiernego używania wielkich liter i spamowania (ciągłe publikowanie powtarzającego się tekstu), które zakłócają nieprzerwane korzystanie z Witryny przez którąkolwiek ze stron lub modyfikuje, osłabia, zakłóca, zmienia lub zakłóca użytkowanie, funkcje, działanie lub konserwację Witryny.
 16. Przesyłać lub przesyłać (lub próbować przesyłać lub przesyłać) jakichkolwiek materiałów, które działają jako pasywny lub aktywny mechanizm gromadzenia lub przesyłania informacji, w tym między innymi przejrzyste formaty wymiany grafiki („gify”), piksele 1×1, błędy sieciowe, pliki cookie , lub inne podobne urządzenia (czasami określane jako „oprogramowanie szpiegowskie” lub „mechanizmy pasywnego gromadzenia danych” lub „pcms”).
 17. Z wyjątkiem sytuacji, gdy może to wynikać z użycia standardowej wyszukiwarki lub przeglądarki internetowej, używać, uruchamiać, rozwijać lub rozpowszechniać jakiegokolwiek zautomatyzowanego systemu, w tym między innymi pająka, robota, narzędzia do oszukiwania, skrobaka lub czytnika offline, który uzyskuje dostęp do Witryny, ani używać lub uruchamiać nieautoryzowanego skryptu lub innego oprogramowania.
 18. Korzystać z Witryny w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami.

ZGŁOSZENIA

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszelkie pytania, komentarze, sugestie, pomysły, opinie lub inne informacje dotyczące Witryny („Zgłoszenia”) przekazane nam przez Ciebie nie są poufne i staną się naszą wyłączną własnością. Będziemy posiadać wyłączne prawa, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, i będziemy uprawnieni do nieograniczonego używania i rozpowszechniania tych

Zgłoszenia w jakimkolwiek zgodnym z prawem celu, komercyjnym lub innym, bez potwierdzenia lub odszkodowania dla użytkownika. Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw osobistych do takich Zgłoszeń i niniejszym gwarantujesz, że wszelkie takie Zgłoszenia są oryginalne i że masz prawo do przesyłania takich Zgłoszeń. Zgadzasz się, że nie przysługuje nam żadne odwołanie w przypadku domniemanego lub rzeczywistego naruszenia lub sprzeniewierzenia jakichkolwiek praw własności do Twoich materiałów.

WITRYNY I TREŚCI OSÓB TRZECICH

Witryna może zawierać (lub możesz zostać wysłany za pośrednictwem Witryny) linki do innych witryn internetowych („Witryny osób trzecich”), a także artykuły, zdjęcia, tekst, grafikę, obrazy, projekty, muzykę, dźwięk, wideo, informacje, aplikacje , oprogramowanie i inne treści lub elementy należące do stron trzecich lub pochodzące od osób trzecich („Treści osób trzecich”).

Takie Witryny osób trzecich i Treści osób trzecich nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem dokładności, stosowności lub kompletności i nie ponosimy odpowiedzialności za żadne Witryny osób trzecich, do których uzyskano dostęp za pośrednictwem Witryny, ani za Treści osób trzecich zamieszczone w Witrynie, dostępnych za jej pośrednictwem lub instalowanych z Witryny, w tym treści, dokładności, obraźliwości, opinii, wiarygodności, praktyk dotyczących prywatności lub innych zasad lub zawartych w Witrynach internetowych Osób Trzecich lub w Treściach Osób Trzecich. Włączenie, linkowanie lub zezwolenie na użytkowanie lub instalację jakichkolwiek Stron internetowych osób trzecich lub Treści stron trzecich nie oznacza ich zatwierdzenia lub poparcia z naszej strony.

Jeśli zdecydujesz się opuścić Witrynę i uzyskać dostęp do Witryn osób trzecich lub użyć lub zainstalować Treści osób trzecich, robisz to na własne ryzyko i powinieneś mieć świadomość, że niniejsze Warunki użytkowania już nie obowiązują. Powinieneś zapoznać się z obowiązującymi warunkami i politykami, w tym praktykami dotyczącymi prywatności i gromadzenia danych, każdej witryny internetowej, do której przechodzisz z Witryny lub odnoszącej się do wszelkich aplikacji, których używasz lub instalujesz z Witryny. Wszelkie zakupy dokonywane za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich będą dokonywane za pośrednictwem innych stron internetowych i od innych firm, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z takimi zakupami, które są dokonywane wyłącznie między użytkownikiem a odpowiednią stroną trzecią. Zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że nie popieramy produktów ani usług oferowanych na Stronach internetowych osób trzecich i zobowiązujesz się chronić nas przed wszelkimi szkodami spowodowanymi zakupem takich produktów lub usług.

Ponadto zobowiązujesz się chronić nas przed wszelkimi stratami poniesionymi przez Ciebie lub szkodami wyrządzonymi Tobie w związku z treściami osób trzecich lub jakimkolwiek kontaktem z nimi.

PRAWA RZĄDU STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Nasze usługi są „przedmiotami komercyjnymi” zgodnie z definicją zawartą w Federal Acquisition Regulation („FAR”) 2.101. Jeśli nasze usługi są nabywane przez lub w imieniu jakiejkolwiek agencji spoza Departamentu Obrony („DOD”), nasze usługi podlegają warunkom niniejszych Warunków użytkowania zgodnie z FAR 12.212 (dla oprogramowania komputerowego) i FAR 12.211 ( dla danych technicznych). Jeśli nasze usługi są nabywane przez jakąkolwiek agencję w Departamencie Obrony lub w jej imieniu, podlegają one warunkom niniejszych Warunków użytkowania zgodnie z federalnym rozporządzeniem ds. nabywania w sektorze obrony („DFARS”) 227.7202-3. Ponadto DFARS 252.227-7015 dotyczy danych technicznych uzyskanych przez DOD. Niniejsza klauzula dotycząca praw rządu Stanów Zjednoczonych zastępuje i zastępuje wszelkie inne klauzule FAR, DFARS lub inne klauzule lub postanowienia, które odnoszą się do praw rządowych do oprogramowania komputerowego lub danych technicznych zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania.

ZARZĄDZANIE WITRYNĄ

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do: (1) monitorowania Witryny pod kątem naruszeń niniejszych Warunków użytkowania; (2) podjąć odpowiednie działania prawne przeciwko każdemu, kto według naszego wyłącznego uznania narusza prawo lub niniejsze Warunki użytkowania, w tym między innymi zgłosić takiego użytkownika organom ścigania; (3) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń odmówić, ograniczyć dostęp, ograniczyć dostępność lub wyłączyć (w zakresie, w jakim jest to technologicznie wykonalne) dowolny Twój Wkład lub jakąkolwiek jego część; (4) wedle własnego uznania i bez ograniczeń, zawiadomień lub odpowiedzialności, usunąć z Witryny lub w inny sposób wyłączyć wszystkie pliki i treści, które są zbyt duże lub w jakikolwiek sposób uciążliwe dla naszych systemów; oraz (5) w inny sposób zarządzać Witryną w sposób mający na celu ochronę naszych praw i własności oraz ułatwienie prawidłowego funkcjonowania Witryny.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności: https://autoglot.com/privacy-policy/ . Korzystając z Witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie naszej Polityki prywatności, która jest włączona do niniejszych Warunków użytkowania. Należy pamiętać, że witryna jest hostowana w Stanach Zjednoczonych. Jeśli uzyskujesz dostęp do Witryny z dowolnego innego regionu świata, w którym przepisy lub inne wymogi regulujące gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie danych osobowych różnią się od obowiązujących przepisów w Stanach Zjednoczonych, to poprzez dalsze korzystanie z Witryny przenosisz swoje dane do Stanów Zjednoczonych i wyrażasz zgodę na przekazanie i przetwarzanie Twoich danych w Stanach Zjednoczonych.

OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE

Niniejsze Warunki użytkowania pozostają w pełnej mocy podczas korzystania z Witryny.

BEZ OGRANICZENIA JAKICHKOLWIEK INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I BEZ POWIADOMIENIA LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI, ODMOWY DOSTĘPU DO WITRYNY I KORZYSTANIA Z WITRYNY (W TYM BLOKOWANIA NIEKTÓRYCH ADRESÓW IP), KAŻDEJ OSÓB Z DOWOLNEGO PRZYCZYNY LUB BEZ PRZYCZYNY, W TYM MIĘDZY INNYMI Z NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB UMÓW ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH KORZYSTANIA LUB JAKICHKOLWIEK OBOWIĄZUJĄCYCH PRAW LUB PRZEPISÓW. MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ UŻYTKOWANIE LUB UDZIAŁ W WITRYNIE LUB USUNĄĆ KONTO ORAZ WSZELKIE TREŚCI LUB INFORMACJE, KTÓRE UMIEŚCIŁEŚ W DOWOLNYM CZASIE, BEZ OSTRZEŻENIA, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA.

Jeśli zamkniemy lub zawiesimy Twoje konto z jakiegokolwiek powodu, nie możesz rejestrować i tworzyć nowego konta pod swoim nazwiskiem, fałszywym lub zapożyczonym nazwiskiem lub nazwiskiem osoby trzeciej, nawet jeśli działasz w imieniu osoby trzeciej impreza. Oprócz zamknięcia lub zawieszenia konta zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym między innymi dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i nakazowych.

MODYFIKACJE I PRZERWY

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości Witryny w dowolnym momencie lub z dowolnego powodu według naszego wyłącznego uznania i bez powiadomienia. Nie mamy jednak obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji w naszej Witrynie. Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikowania lub zaprzestania udostępniania całości lub części Witryny bez powiadomienia w dowolnym momencie. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie działania Witryny.

Nie możemy zagwarantować, że Witryna będzie dostępna przez cały czas. Możemy napotkać problemy ze sprzętem, oprogramowaniem lub inne problemy lub być konieczne wykonanie prac konserwacyjnych związanych z Witryną, Panelem sterowania lub Usługą tłumaczeniową, co spowoduje przerwy, opóźnienia lub błędy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, rewizji, aktualizacji, zawieszenia, przerwania lub innej modyfikacji Witryny w dowolnym czasie i z dowolnego powodu bez powiadomienia. Zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane niemożnością uzyskania dostępu do Witryny lub Usługi lub korzystania z niej podczas jakichkolwiek przestojów lub przerwy w działaniu Witryny. Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie będzie interpretowane jako zobowiązujące nas do utrzymywania i wspierania Witryny ani do dostarczania jakichkolwiek poprawek, aktualizacji lub wydań z nią związanych.

PRAWO RZĄDOWE

Niniejsze Warunki podlegają i są definiowane zgodnie z prawem rosyjskim. Autoglot i Ty wyrażasz nieodwołalną zgodę na to, że sądy w Rosji będą miały wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą powstać w związku z niniejszymi warunkami.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Nieformalne negocjacje

Aby przyspieszyć rozwiązanie i kontrolować koszty wszelkich sporów, kontrowersji lub roszczeń związanych z niniejszymi Warunkami użytkowania (każdy „Spór” i łącznie „Spory”) wniesione przez Ciebie lub nas (indywidualnie „Strona” i łącznie , „Strony”), Strony zgadzają się najpierw podjąć nieformalną próbę wynegocjowania jakiegokolwiek Sporu (z wyjątkiem Sporów wyraźnie określonych poniżej) przez co najmniej trzydzieści (30) dni przed wszczęciem arbitrażu. Takie nieformalne negocjacje rozpoczynają się po pisemnym powiadomieniu jednej Strony drugiej Stronie.

Wiążący arbitraż

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią, w tym wszelkie kwestie dotyczące jej istnienia, ważności lub rozwiązania, będą przekazywane i ostatecznie rozstrzygane przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażu Handlowego przy Europejskiej Izbie Arbitrażowej (Belgia, Bruksela, Avenue Louise, 146) zgodnie z Regulaminem niniejszego ICAC, który w wyniku powołania się na niego stanowi część niniejszej klauzuli. Liczba arbitrów wynosi trzech (3). Siedzibą lub miejscem prawnym arbitrażu będzie Sankt-Petersburg w Rosji. Językiem postępowania arbitrażowego będzie język rosyjski. Prawem właściwym dla umowy jest prawo materialne Rosji.

Ograniczenia

Strony postanawiają, że jakikolwiek arbitraż będzie ograniczony do Sporu między Stronami indywidualnie. W pełnym zakresie dozwolonym przez prawo (a) żaden arbitraż nie może być łączony z żadnym innym postępowaniem; (b) nie istnieje żadne prawo ani upoważnienie do arbitrażu jakiegokolwiek sporu na zasadzie pozwu zbiorowego ani do wykorzystania procedur pozwu zbiorowego; (c) nie ma prawa ani upoważnienia do wniesienia jakiegokolwiek Sporu w charakterze rzekomego przedstawiciela w imieniu ogółu społeczeństwa lub jakichkolwiek innych osób.

Wyjątki od nieformalnych negocjacji i arbitrażu

Strony zgadzają się, że następujące Spory nie podlegają powyższym postanowieniom dotyczącym nieformalnych negocjacji i wiążącego arbitrażu: (a) wszelkie Spory mające na celu wyegzekwowanie lub ochronę lub dotyczące ważności jakichkolwiek praw własności intelektualnej Strony; (b) wszelkie Spory związane lub wynikające z zarzutów kradzieży, piractwa, naruszenia prywatności lub nieautoryzowanego użycia; oraz (c) wszelkie roszczenia o wydanie nakazu sądowego. Jeżeli niniejsze postanowienie zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, żadna ze Stron nie zdecyduje się na arbitraż jakiegokolwiek sporu w ramach tej części tego postanowienia, która została uznana za niezgodną z prawem lub niewykonalną, a taki spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwej jurysdykcji w ramach sądów wymienionych dla jurysdykcji powyżej, a Strony postanawiają poddać się jurysdykcji osobowej tego sądu.

KOREKTY

W Witrynie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, w tym opisy, ceny, dostępność i różne inne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w Witrynie w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.

ZASTRZEŻENIE

WITRYNA JEST UDOSTĘPNIANA W STANIE, W JAKIM JEST I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. ZGADZASZ SIĘ, ŻE KORZYSTASZ Z WITRYNY I NASZYCH USŁUG NA WŁASNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ZWIĄZKU Z WITRYNĄ I KORZYSTANIEM Z NIEJ, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI ZAWARTOŚCI WITRYNY LUB ZAWARTOŚCI JAKICHKOLWIEK STRON INTERNETOWYCH POWIĄZANYCH Z WITRYNĄ I NIE PRZYJMUJEMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (1) BŁĘDY, POMYŁKI LUB NIEDOKŁADNOŚCI TREŚCI I MATERIAŁÓW, ( 2) USZKODZENIA CIAŁA LUB USZKODZENIA MIENIA JAKIEGOKOLWIEK CHARAKTERU, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO WITRYNY I KORZYSTANIA Z WITRYNY, (3) WSZELKI NIEUPOWAŻNIONY DOSTĘP LUB KORZYSTANIE Z NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB WSZELKICH DANYCH OSOBOWYCH I/LUB INFORMACJI FINANSOWYCH PRZECHOWYWANYCH W TEJ STRONIE, (4) JAKICHKOLWIEK PRZERW LUB ZANIECHANIA TRANSMISJI DO LUB Z WITRYNY, (5) WSZELKICH BŁĘDÓW, WIRUSÓW, KOŃ TROJAŃSKICH LUB PODOBNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE DO WITRYNY LUB PRZEZ STRONĘ TRZECIĄ I/LUB ( 6) WSZELKIE BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W JAKIEJKOLWIEK TREŚCI I MATERIAŁACH ORAZ JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z JAKICHKOLWIEK TREŚCI PUBLIKOWANYCH, PRZESYŁANYCH LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY. Nie gwarantujemy, nie gwarantujemy, gwarantujemy ani nie przyjmujemy odpowiedzialności za dowolny produkt lub usługę reklamowaną lub oferowaną przez stronę trzecią za pośrednictwem Witryny, dowolnej witryny hiperłączowej ani żadnej strony internetowej lub aplikacji mobilnej w dowolnym banerie lub innej reklamie, a my nie będziemy BYĆ STRONĄ LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA MONITOROWANIE JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG. TAK JAK W PRZYPADKU ZAKUPU PRODUKTU LUB USŁUGI ZA POMOCĄ JAKIEGOKOLWIEK MEDIUM LUB W DOWOLNYM ŚRODOWISKU, NALEŻY WYKORZYSTAĆ SWÓJ NAJLEPSZY ROZSĄD I ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ, GDZIE TO WŁAŚCIWE.

GRANICE ODPOWIEDZIALNOSCI

W ŻADNYM WYPADKU MY ANI NASI DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKICHKOLWIEK OSÓB TRZECICH ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB SZKODY, W TYM UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ DOCHODÓW, UTRATĘ DANYCH, LUB INNYCH SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z WITRYNY, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK PRZECIWNYCH NINIEJSZYCH WARUNKÓW, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA Z JAKIEGOKOLWIEK PRZYCZYNY I NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA BĘDZIE ZAWSZE OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA NAS W CIĄGU TRZECH (3) MIESIĘCY OKRES PRZED WYSTĄPIENIEM JAKICHKOLWIEK PRZYCZYN DZIAŁAŃ. NIEKTÓRE PRAWA STANOWE I MIĘDZYNARODOWE STANÓW ZJEDNOCZONYCH NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI ANI WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA NIEKTÓRYCH SZKÓD. JEŚLI TE PRAWA MAJĄ ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE Z POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ LUB OGRANICZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA I MOGĄ MIEĆ DODATKOWE PRAWA.

ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić nas, w tym nasze spółki zależne, stowarzyszone i wszystkich naszych odpowiednich urzędników, agentów, partnerów i pracowników, przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi prawnikami „opłaty i wydatki poniesione przez osoby trzecie z powodu lub wynikające z: (1) korzystania z Witryny; (2) naruszenie niniejszych Warunków użytkowania; (3) jakiekolwiek naruszenie twoich oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszych Warunkach użytkowania; (4) naruszenia przez użytkownika praw osoby trzeciej, w tym między innymi praw własności intelektualnej; lub (5) jakiekolwiek jawnie szkodliwe działanie wobec dowolnego innego użytkownika Witryny, z którym łączysz się za pośrednictwem Witryny. Niezależnie od powyższego, zastrzegamy sobie prawo, na Twój koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli nad każdą sprawą, w której jesteś zobowiązany do zwolnienia nas z odpowiedzialności, a Ty zgadzasz się współpracować na swój koszt w naszej obronie przed takimi roszczeniami. Dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię o wszelkich takich roszczeniach, działaniach lub postępowaniach podlegających temu zabezpieczeniu, gdy tylko się o nich dowiemy.

DANE UŻYTKOWNIKA

Będziemy przechowywać pewne dane, które przesyłasz do Witryny w celu zarządzania wydajnością Witryny, a także dane dotyczące korzystania z Witryny. Chociaż regularnie wykonujemy rutynowe kopie zapasowe danych, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane, które przesyłasz lub które odnoszą się do wszelkich działań podejmowanych przy użyciu Witryny. Zgadzasz się, że nie ponosimy wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę lub uszkodzenie takich danych i niniejszym zrzekasz się wszelkich praw do działań przeciwko nam wynikających z takiej utraty lub uszkodzenia takich danych.

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA, TRANSAKCJE I PODPISY

Odwiedzanie Witryny, wysyłanie do nas wiadomości e-mail i wypełnianie formularzy online stanowi komunikację elektroniczną. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy Ci drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i na Stronie, spełniają wszelkie wymogi prawne, aby taka komunikacja miała formę pisemną. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZGADZA SIĘ NA UŻYWANIE PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH, UMÓW, ZAMÓWIEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW ORAZ NA ELEKTRONICZNE DOSTARCZANIE POWIADOMIEŃ, ZASAD I ZAPISÓW TRANSAKCJI ROZPOCZĘTYCH LUB ZAKOŃCZONYCH PRZEZ NAS LUB ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY. Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw lub wymagań wynikających z jakichkolwiek ustaw, przepisów, zasad, rozporządzeń lub innych przepisów w dowolnej jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostarczenia lub przechowywania zapisów nieelektronicznych lub płatności lub przyznawania kredytów w jakikolwiek sposób inny niż drogą elektroniczną.

RÓŻNORODNY

Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie zasady lub zasady działania opublikowane przez nas w Witrynie lub w odniesieniu do Witryny stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami. Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków użytkowania nie oznacza zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki użytkowania działają w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. W dowolnym momencie możemy przenieść niektóre lub wszystkie nasze prawa i obowiązki na inne osoby. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia lub brak działania spowodowane jakąkolwiek przyczyną pozostającą poza naszą rozsądną kontrolą. Jeśli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, to postanowienie lub część postanowienia zostanie uznane za możliwe do oddzielenia od niniejszych Warunków użytkowania i nie wpłynie na ważność i wykonalność jakichkolwiek pozostałych zaprowiantowanie. W wyniku niniejszych Warunków użytkowania lub korzystania z Witryny między Tobą a nami nie ma żadnego wspólnego przedsięwzięcia, partnerstwa, stosunku pracy ani przedstawicielstwa. Zgadzasz się, że niniejsze Warunki użytkowania nie będą interpretowane przeciwko nam z tytułu ich sporządzenia. Niniejszym zrzekasz się wszelkich środków obrony, które możesz mieć w oparciu o elektroniczną formę niniejszych Warunków użytkowania i brak podpisania przez strony niniejszych Warunków użytkowania.