Laatst bijgewerkt op 28 februari 2024

OVEREENKOMST MET VOORWAARDEN
Deze gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit (“ u”, “ gebruiker”) en de vertaaldienst Autoglot (“ bedrijf”, “ wij”, “ ons”, of “ onze”), met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de autoglot.com- website, evenals elke andere mediavorm, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie die daarmee verband houdt, daaraan is gekoppeld of er anderszins mee verbonden is (gezamenlijk de “Site”).

U stemt ermee in dat u door toegang tot de site al deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt eraan gebonden te zijn.

ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DAN BENT U UITDRUKKELIJK VERBODEN DE SITE TE GEBRUIKEN EN MOET U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STAKEN.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk door verwijzing hierin opgenomen. We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, op elk moment en om welke reden dan ook wijzigingen of aanpassingen aan deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen.

We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de datum "Laatst bijgewerkt" van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, en u doet afstand van elk recht om specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen.

Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te herzien om op de hoogte te blijven van updates. U bent onderworpen aan en wordt geacht kennis te hebben genomen van en te hebben aanvaard, de wijzigingen in eventuele herziene gebruiksvoorwaarden door uw voortgezet gebruik van de site na de datum waarop dergelijke herziene gebruiksvoorwaarden zijn gepubliceerd.

De informatie op de site is niet bedoeld voor verspreiding aan of gebruik door een persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke verspreiding of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan enige registratievereiste binnen een dergelijk rechtsgebied of land .

Dienovereenkomstig doen de personen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot de Site vanaf andere locaties, dit op eigen initiatief en zijn ze als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.
De site is niet aangepast om te voldoen aan branchespecifieke regelgeving (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA), enz.), dus als uw interacties aan dergelijke wetten onderworpen zouden zijn, mag u niet deze site gebruiken. U mag de site niet gebruiken op een manier die in strijd is met de Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

De Site is bedoeld voor gebruikers die minstens 18 jaar oud zijn. Personen onder de 18 jaar mogen de Site niet gebruiken of zich hiervoor registreren.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij anders aangegeven, is de site ons eigendom en alle broncode, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de site (gezamenlijk de "inhoud") en de handelsmerken, service merken en logo's daarin (de "Merken") zijn eigendom van of worden beheerd door ons of in licentie gegeven aan ons, en worden beschermd door auteursrechten en handelsmerkwetten en verschillende andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten van de Verenigde Staten, internationale auteursrechtwetten, en internationale verdragen. De inhoud en de merken worden alleen ter informatie en voor persoonlijk gebruik op de site "AS IS" geleverd. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen Inhoud of Merken worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins worden geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, krijgt u een beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de Site en voor het downloaden of afdrukken van een kopie van enig deel van de Inhoud waartoe u op de juiste wijze toegang hebt verkregen, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruiken. We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de site, de inhoud en de merken.

GEBRUIKERSVERTEGENWOORDIGINGEN

Door de Site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat: (1) alle registratie-informatie die u indient waar, nauwkeurig, actueel en volledig is; (2) u zult de nauwkeurigheid van dergelijke informatie handhaven en dergelijke registratie-informatie indien nodig onmiddellijk bijwerken; (3) u bent handelingsbekwaam en stemt ermee in deze Gebruiksvoorwaarden na te leven; (4) u bent geen minderjarige in het rechtsgebied waarin u woont; (5) u krijgt geen toegang tot de Site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; (6) u zult de site niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden; en (7) uw gebruik van de Site niet in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving.

Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Site (of een deel daarvan) te weigeren.

GEBRUIKERSREGISTRATIE

Het kan nodig zijn dat gebruikers zich bij de Site registreren in een apart gedeelte (hierna "Configuratiescherm"). Gebruikers stemmen ermee in hun wachtwoorden vertrouwelijk te houden en zijn verantwoordelijk voor al het gebruik van hun accounts en wachtwoorden. We behouden ons het recht voor om registratie-informatie van gebruikers te verwijderen, terug te vorderen of te wijzigen als we naar eigen goeddunken vaststellen dat dergelijke informatie onnauwkeurig, ongepast, obsceen of anderszins verwerpelijk is.

Gebruikers moeten de volgende informatie verstrekken om hun accounts aan te maken en te valideren:

 • Naam
 • E-mailadres

Na het aanmaken van een account en voorafgaand aan het gebruik van onze Service, ontvangt de Gebruiker een bevestigingsmail waarin hij zijn e-mailadres moet valideren. Het is onmogelijk om onze Service te gebruiken zonder een geldig e-mailadres.

Door zich te registreren in ons Configuratiescherm garanderen Gebruikers dat alle informatie die ze verstrekken correct, waar, nauwkeurig en up-to-date is en onder geen enkele omstandigheid oneerlijk is.

KOSTEN EN BETALING

Wij accepteren de volgende vormen van betaling:

 • Creditcards/debetkaarten

Het kan zijn dat u een vergoeding moet kopen of betalen om toegang te krijgen tot sommige van onze services. U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die via de Site worden gedaan. U stemt er verder mee in om de account- en betalingsinformatie, inclusief e-mailadres, betaalmethode en vervaldatum van de betaalkaart, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Wij factureren u via een online factureringsaccount voor aankopen die via de Site zijn gedaan. Omzetbelasting zal worden toegevoegd aan de prijs van aankopen zoals door ons vereist wordt geacht. We kunnen de prijzen op elk moment wijzigen. Alle betalingen zijn in Amerikaanse dollars.

U stemt ermee in om alle kosten of vergoedingen te betalen tegen de prijzen die dan gelden voor uw aankopen, en u machtigt ons om de door u gekozen betalingsprovider voor dergelijke bedragen in rekening te brengen bij het doen van uw aankoop.

We behouden ons het recht voor om eventuele fouten of vergissingen in de prijsstelling te corrigeren, zelfs als we al betaling hebben aangevraagd of ontvangen. We behouden ons ook het recht voor om bestellingen die via de site zijn geplaatst te weigeren.

DIENSTEN

Autoglot biedt een service voor geautomatiseerde (dat wil zeggen door de computer gegenereerde) vertaling van websites die zijn gemaakt met het inhoudbeheersysteem van WordPress (hierna "Service"). Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het detecteren van taal van originele gebruikersinhoud, vertaling van deze inhoud in een of meer talen die door een gebruiker zijn geselecteerd uit een beperkte lijst van beschikbare talen, en het bijwerken van de websites van gebruikers met vertaalde inhoud.

Om de Autoglot-service te gebruiken, moet een gebruiker een WordPress-plug-in (hierna "plug-in") downloaden, deze op zijn website installeren, zich registreren in een configuratiescherm, een API-sleutel ontvangen en deze toevoegen aan zijn eigen WordPress-beheergebied. Om een vertaalservice te gebruiken, moet een gebruiker een vertaalsaldo (aantal woorden dat automatisch kan worden vertaald) kopen in zijn configuratiescherm.

De beschikbare talen en prijzen voor vertalingen zijn te vinden op de Site.

We bewaren of analyseren op geen enkele manier inhoud of andere informatie die naar onze Service is verzonden voor vertaling. Het vertaalproces gebeurt volledig automatisch en impliceert geen tussentijdse opslag in onze databases. Voor analytische en financiële doeleinden houden we algemene statistische informatie bij, zoals het aantal woorden dat elke dag door elke gebruiker wordt vertaald.

Na te zijn vertaald met behulp van onze Service, wordt de inhoud van de gebruiker opgeslagen in hun WordPress-database. We bewaren, bewaren of maken geen back-up van vertaalde inhoud en hebben geen toegang tot deze informatie. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker om hun websites te beheren en een back-up van hun inhoud te maken. In het geval van verlies van vertaalde inhoud als gevolg van problemen op de servers of websites van de gebruiker, kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor het herstellen van deze vertaalde inhoud of het terugbetalen van betaalde vergoedingen voor de vertaling van deze inhoud.

Door voortdurende ontwikkeling en verbetering kan Autoglot de Gebruikers niet garanderen dat haar Diensten vrij zijn van fouten of uitvaltijden.

Autoglot kan ook niet garanderen dat zijn Dienst volledig zal voldoen aan alle persoonlijke behoeften en verwachtingen van deze Gebruiker. Vanwege de aard van geautomatiseerde (computer-gegenereerde) vertaling, is deze niet te vergelijken met het resultaat van een professionele handmatige vertaling door een vertaalexpert. Autoglot kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de kwaliteit van de vertaling en zal geen vergoedingen terugbetalen die zijn betaald voor de vertaling van de inhoud van de gebruiker.

Na registratie van een account ontvangen gebruikers gratis een eerste vertaalsaldo. Dit wordt gedaan met het doel om gebruikers hun sites, compatibiliteit met plug-ins en de kwaliteit van de vertaling te laten testen. Als gebruikers niet tevreden zijn met een van deze of andere resultaten van het gebruik van plug-ins, onze service of iets anders, moeten ze stoppen met het gebruik van de service en hun accounts annuleren.

Elk verder gebruik van onze Service, evenals het kopen van extra vertaalsaldo via onze Site, betekent dat de Service volledig wordt geaccepteerd en goedgekeurd door een Gebruiker en dat een Gebruiker geen aanspraken heeft op Autoglot.

ANNULERING

U kunt uw abonnement op elk moment opzeggen door in te loggen op uw account of door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens. Uw opzegging gaat direct of aan het einde van de lopende betaalde termijn in.

Als u niet tevreden bent met onze diensten, stuur dan een e-mail naar [email protected].

TERUGBETALINGSBELEID:

Als u niet 100% tevreden bent met uw aankoop, kunt u binnen 30 dagen na de aankoopdatum contact met ons opnemen en zullen wij u het volledige aankoopbedrag terugbetalen. In dit geval wordt uw account in ons configuratiescherm echter geannuleerd, worden alle services stopgezet en gaat uw vertaalsaldo verloren.

Houd er rekening mee dat, aangezien we geen abonnement op onze Service aanbieden of aanvragen, slechts één laatste betaling kan worden terugbetaald. Continu gebruik van onze Service betekent dat de Service volledig is geleverd en geaccepteerd door een Gebruiker en dat de Partijen geen aanspraken op elkaar hebben. Partijen ondertekenen de Akte van verleende Diensten niet.

VERBODEN ACTIVITEITEN

U mag de Site niet openen of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij de Site beschikbaar stellen. De site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële inspanningen, behalve die welke specifiek door ons worden onderschreven of goedgekeurd.

Als gebruiker van de Site stemt u ermee in om:

 1. Deelnemen aan ongeoorloofde framing van of linken naar de site.
 2. Ons en andere gebruikers bedriegen, bedriegen of misleiden, vooral bij pogingen om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen.
 3. Deelnemen aan geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.
 4. Maak oneigenlijk gebruik van onze ondersteuningsdiensten of dien valse meldingen van misbruik of wangedrag in.
 5. De site of de netwerken of diensten die op de site zijn aangesloten, verstoren, verstoren of onnodig belasten.
 6. Omzeilen, uitschakelen of anderszins interfereren met beveiligingsgerelateerde functies van de Site, inclusief functies die het gebruik of het kopiëren van Inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de Site en/of de Inhoud die daarin is opgenomen.
 7. Verkoop of draag uw profiel op een andere manier over.
 8. Alle informatie die van de site is verkregen gebruiken om een andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden.
 9. Gebruik de site als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of gebruik de site en/of de inhoud op een andere manier voor een inkomstengenererende onderneming of commerciële onderneming.
 10. Het ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren van de software die deel uitmaakt van de Site of op enigerlei wijze deel uitmaakt van de Site.
 11. Poging om maatregelen van de site te omzeilen die zijn ontworpen om de toegang tot de site of een deel van de site te voorkomen of te beperken.
 12. Een van onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het ter beschikking stellen van een deel van de Site aan u lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen.
 13. Verwijder de copyright- of andere eigendomsrechtenverklaring van enige inhoud.
 14. Kopieer of pas de software van de site aan, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
 15. Uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal, inclusief overmatig gebruik van hoofdletters en spamming (voortdurende plaatsing van herhalende tekst), dat het ononderbroken gebruik en genot van de Site door een partij verstoort of het gebruik, de kenmerken, de functies, de werking of het onderhoud van de site wijzigt, schaadt, verstoort, verandert of verstoort.
 16. Upload of verzend (of probeer te uploaden of te verzenden) materiaal dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, inclusief maar niet beperkt tot duidelijke grafische uitwisselingsformaten ("gifs"), 1×1 pixels, webbugs, cookies , of andere soortgelijke apparaten (soms aangeduid als "spyware" of "passieve verzamelingsmechanismen" of "pcms").
 17. Behalve als dit het resultaat is van het gebruik van een standaardzoekmachine of internetbrowser, gebruik, start, ontwikkelt of distribueert een geautomatiseerd systeem, inclusief maar niet beperkt tot elke spider, robot, cheat-hulpprogramma, scraper of offline lezer die toegang heeft tot de site, of het gebruiken of starten van een ongeautoriseerd script of andere software.
 18. Gebruik de site op een manier die niet in overeenstemming is met de toepasselijke wet- of regelgeving.

INZENDINGEN

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de Site ("Inzendingen") die door u aan ons worden verstrekt, niet-vertrouwelijk zijn en ons exclusieve eigendom worden. Wij bezitten exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, en hebben recht op het onbeperkte gebruik en de verspreiding van deze

Inzendingen voor enig rechtmatig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u. U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke inzendingen en u garandeert hierbij dat dergelijke inzendingen origineel van u zijn of dat u het recht hebt om dergelijke inzendingen in te dienen. U stemt ermee in dat er geen verhaal tegen ons zal zijn voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk of verduistering van enig eigendomsrecht op uw inzendingen.

WEBSITES EN INHOUD VAN DERDEN

De site kan links bevatten (of u kunt via de site worden verzonden) naar andere websites ("websites van derden"), evenals artikelen, foto's, tekst, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, toepassingen , software en andere inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden ("Inhoud van derden").

Dergelijke websites van derden en inhoud van derden worden door ons niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid, geschiktheid of volledigheid, en wij zijn niet verantwoordelijk voor websites van derden die via de site toegankelijk zijn of inhoud van derden die is geplaatst op, beschikbaar via of geïnstalleerd vanaf de site, met inbegrip van de inhoud, nauwkeurigheid, aanstootgevendheid, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of ander beleid van of opgenomen in de websites van derden of de inhoud van derden. Het opnemen van, het linken naar of het toestaan van het gebruik of de installatie van websites van derden of inhoud van derden impliceert geen goedkeuring of goedkeuring daarvan door ons.

Als u besluit de site te verlaten en toegang te krijgen tot de websites van derden of om inhoud van derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico en dient u zich ervan bewust te zijn dat deze gebruiksvoorwaarden niet langer van toepassing zijn. U dient de toepasselijke voorwaarden en het beleid, inclusief privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, te lezen van elke website waarnaar u navigeert vanaf de Site of met betrekking tot toepassingen die u gebruikt of installeert vanaf de Site. Alle aankopen die u via websites van derden doet, zijn via andere websites en van andere bedrijven, en we nemen geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke aankopen die uitsluitend tussen u en de betreffende derde partij zijn. U stemt ermee in en erkent dat wij de producten of diensten die op websites van derden worden aangeboden niet onderschrijven en u zult ons vrijwaren van enige schade die wordt veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten.

Bovendien vrijwaart u ons van alle verliezen die u lijdt of schade die u wordt toegebracht in verband met of op enigerlei wijze voortvloeiend uit inhoud van derden of enig contact met websites van derden.

RECHTEN VAN DE VS OVERHEID

Onze diensten zijn "commerciële items" zoals gedefinieerd in Federal Acquisition Regulation ("FAR") 2.101. Als onze diensten worden verkregen door of namens een instantie die niet binnen het Ministerie van Defensie (“DOD”) valt, zijn onze diensten onderworpen aan de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden in overeenstemming met FAR 12.212 (voor computersoftware) en FAR 12.211 ( voor technische gegevens). Als onze diensten worden verworven door of namens een instantie binnen het Ministerie van Defensie, zijn onze diensten onderworpen aan de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden in overeenstemming met de Defense Federal Acquisition Regulation (“DFARS”) 227.7202-3. Daarnaast is DFARS 252.227-7015 van toepassing op technische gegevens die zijn verkregen door de DOD. Deze clausule over de rechten van de Amerikaanse overheid vervangt en vervangt alle andere FAR-, DFARS- of andere clausules of bepalingen die betrekking hebben op overheidsrechten op computersoftware of technische gegevens onder deze gebruiksvoorwaarden.

SITE BEHEER

We behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om: (1) de site te controleren op schendingen van deze gebruiksvoorwaarden; (2) passende juridische stappen ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze gebruiksvoorwaarden overtreedt, inclusief maar niet beperkt tot het rapporteren van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties; (3) naar eigen goeddunken en zonder beperking, het weigeren, beperken van toegang tot, beperken van de beschikbaarheid van, of het uitschakelen (voor zover technologisch haalbaar) van uw Bijdragen of een deel daarvan; (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, om alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen, van de site te verwijderen of anderszins uit te schakelen; en (5) anderszins de site beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en om de goede werking van de site te vergemakkelijken.

PRIVACYBELEID

We geven om gegevensprivacy en -beveiliging. Lees ons privacybeleid: https://autoglot.com/privacy-policy/. Door de site te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan ons privacybeleid, dat is opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden. Houd er rekening mee dat de site wordt gehost in de Verenigde Staten. Als u de site bezoekt vanuit een andere regio van de wereld met wetten of andere vereisten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonlijke gegevens die verschillen van de toepasselijke wetten in de Verenigde Staten, dan draagt u door uw voortgezet gebruik van de site uw gegevens over naar de Verenigde Staten, en u stemt ermee in dat uw gegevens worden overgedragen naar en verwerkt in de Verenigde Staten.

TERMIJN EN BEINDIGING

Deze gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht terwijl u de site gebruikt.

ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WIJ HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN DISCRETIE EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SITE (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN) TE WEIGEREN AAN ENIGE PERSOON VOOR WELKE REDEN OF ZONDER REDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHENDING VAN ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF VERBOND IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF VAN TOEPASSELIJKE WET OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN DE SITE BEINDIGEN OF UW ACCOUNT EN ALLE INHOUD OF INFORMATIE DIE U OP ELK MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR ONS UITSLUITEND BESLUIT VERWIJDEREN.

Als we uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het u verboden om u te registreren en een nieuw account aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam, of de naam van een derde partij, zelfs als u handelt namens de derde partij feest. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden we ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het nastreven van civiele, strafrechtelijke en voorlopige maatregelen.

WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

We behouden ons het recht voor om de inhoud van de site op elk moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. We zijn echter niet verplicht om informatie op onze Site bij te werken. We behouden ons ook het recht voor om de site geheel of gedeeltelijk te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment. We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de site.

We kunnen niet garanderen dat de site te allen tijde beschikbaar zal zijn. We kunnen hardware-, software- of andere problemen ondervinden of we moeten onderhoud uitvoeren met betrekking tot de Site, het Configuratiescherm of de vertaalservice, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. We behouden ons het recht voor om de site op elk moment of om welke reden dan ook zonder kennisgeving aan u te wijzigen, herzien, bij te werken, op te schorten, stop te zetten of anderszins aan te passen. U stemt ermee in dat wij op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site of Service tijdens een downtime of stopzetting van de Site. Niets in deze gebruiksvoorwaarden zal zo worden geïnterpreteerd dat het ons verplicht om de site te onderhouden en te ondersteunen of om eventuele correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze voorwaarden worden beheerst door en gedefinieerd volgens de wetten van Rusland. Autoglot en uzelf stemmen er onherroepelijk mee in dat de rechtbanken van Rusland de exclusieve jurisdictie hebben om enig geschil op te lossen dat kan ontstaan in verband met deze voorwaarden.

GESCHILLENBESLECHTING

Informele onderhandelingen

Om de oplossing te bespoedigen en de kosten te beheersen van elk geschil, controverse of claim met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden (elk een "Geschil" en gezamenlijk de "Geschillen") die door u of ons (individueel, een "Partij" en gezamenlijk , de "Partijen"), komen de Partijen overeen om eerst te proberen om een Geschil (behalve de Geschillen die hieronder uitdrukkelijk worden vermeld) informeel te onderhandelen gedurende ten minste dertig (30) dagen voordat de arbitrage wordt gestart. Dergelijke informele onderhandelingen beginnen na schriftelijke kennisgeving van de ene partij aan de andere partij.

Bindend besluit

Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met dit contract, inclusief elke vraag over het bestaan, de geldigheid of de beëindiging ervan, zal worden voorgelegd aan en definitief worden opgelost door het International Commercial Arbitration Court onder de Europese Arbitragekamer (België, Brussel, Louizalaan, 146) volgens de regels van deze ICAC, die, als gevolg van de verwijzing ernaar, wordt beschouwd als onderdeel van deze clausule. Het aantal arbiters bedraagt drie (3). De zetel of wettelijke plaats van arbitrage is Sint-Petersburg, Rusland. De taal die in de arbitrageprocedure zal worden gebruikt, is Russisch. Het toepasselijke recht van het contract is het materiële recht van Rusland.

Beperkingen

De Partijen komen overeen dat elke arbitrage beperkt zal zijn tot het Geschil tussen de Partijen afzonderlijk. Voor zover wettelijk toegestaan, (a) zal arbitrage niet worden samengevoegd met enige andere procedure; (b) er is geen recht of bevoegdheid om een Geschil te arbitreren op basis van class action of om class action-procedures te gebruiken; (c) er is geen recht of bevoegdheid om een Geschil in een vermeende representatieve hoedanigheid namens het grote publiek of andere personen aan te brengen.

Uitzonderingen op informele onderhandelingen en arbitrage

De Partijen komen overeen dat de volgende Geschillen niet onderworpen zijn aan de bovenstaande bepalingen met betrekking tot informele onderhandelingen en bindende arbitrage: (a) alle Geschillen die tot doel hebben de intellectuele eigendomsrechten van een Partij af te dwingen of te beschermen, of betreffende de geldigheid ervan; (b) elk geschil dat verband houdt met of voortvloeit uit beschuldigingen van diefstal, piraterij, inbreuk op de privacy of ongeoorloofd gebruik; en (c) elke vordering tot voorlopige voorzieningen. Als deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal geen van de partijen ervoor kiezen om een geschil te beslechten dat valt onder dat deel van deze bepaling dat onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, en een dergelijk geschil zal worden beslecht door een bevoegde rechtbank binnen de vermelde rechtbanken voor jurisdictie hierboven, en de partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.

CORRECTIES

Er kan informatie op de site staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om de informatie op de Site op elk moment te wijzigen of bij te werken, zonder voorafgaande kennisgeving.

VRIJWARING

DE SITE WORDT GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT EN ALS-BESCHIKBAAR. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ONZE DIENSTEN OP EIGEN RISICO ZAL ZIJN. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK DAARvan, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN ENIGE WEBSITES DIE AAN DE SITE GEKOPPELD ZIJN EN WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE (1) FOUTEN, FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN ( 2) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, VOORTVLOEIEND UIT UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ELKE ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCILE INFORMATIE ERIN OPGESLAGEN, (4) ELKE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN DE OVERDRACHT NAAR OF VAN DE SITE, (5) ENIGE BUGS, VIRUSSEN, TROJAN PAARDEN OF DERGELIJKE DIE DOOR EEN DERDE PARTIJ NAAR OF VIA DE SITE KUNNEN WORDEN VERZONDEN, EN/OF ( 6) FOUTEN OF WEGLATINGEN IN ENIGE INHOUD EN MATERIALEN OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE SITE. WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF AANNEMEN DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIG PRODUCT OF DIENSTEN DIE WORDEN GEadverteerd OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE SITE, ENIGE HYPERLINKED WEBSITE, OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE APPLICATIE DIE NIET IN ENIGE WE BANNERIS WORDT UITGEVOERD OF EEN PARTIJ ZIJN OF OP ENIGE MANIER VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET TOEZICHT OP ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN ENIGE DERDE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA EEN MEDIUM OF IN EEN OMGEVING, MOET U UW EIGEN OORDEEL GEBRUIKEN EN VOORZICHTIG ZIJN INDIEN VAN TOEPASSING.

BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDIGE, INCIDENTELE, SPECIALE OF STRAFSCHADE, INCLUSIEF WINSTVERLIES, VERLIES VAN INKOMSTEN OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ONGEACHT IETS MET HET HIERIN BEVATTE TEGENGESTEL, ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR ENIGE OORZAAK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, TE ALLEN TIJDE BEPERKT ZIJN TOT HET EVENTUELE BEDRAG DAT DOOR U AAN ONS BETAALD IS GEDURENDE DE DRIE (3) MAAND PERIODE VOORAFGAAND AAN ENIGE OORZAAK VAN ACTIE DIE ONTSTAAN. BEPAALDE WETTEN VAN DE STAAT VAN DE VS EN INTERNATIONALE WETTEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.

VRIJWARING

U stemt ermee in om ons, inclusief onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocaten ' vergoedingen en kosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) gebruik van de Site; (2) schending van deze gebruiksvoorwaarden; (3) enige schending van uw verklaringen en garanties uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden; (4) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (5) elke openlijke schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de site met wie u via de site contact hebt gehad. Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om op uw kosten de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak waarvoor u ons moet vrijwaren, en u stemt ermee in om op uw kosten samen te werken met onze verdediging van dergelijke claims. We zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onderworpen is aan deze vrijwaring zodra we ons ervan bewust worden.

GEBRUIKERSGEGEVENS

We bewaren bepaalde gegevens die u naar de site verzendt om de prestaties van de site te beheren, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de site. Hoewel we regelmatig routinematige back-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die betrekking hebben op enige activiteit die u hebt ondernomen met behulp van de site. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor enig verlies of corruptie van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van elk recht op actie tegen ons als gevolg van dergelijk verlies of corruptie van dergelijke gegevens.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

Het bezoeken van de site, het verzenden van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in elektronische communicatie te ontvangen en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die we u elektronisch, via e-mail en op de site verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn. U GAAT HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN, EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN MEDEDELINGEN, BELEID EN REGISTRATIE VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE WORDEN GENTEGREERD OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten onder statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische gegevens vereisen, of op betalingen of het verlenen van kredieten op een andere manier dan elektronische middelen.

DIVERSEN

Deze gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op de site of met betrekking tot de site zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat wij afstand doen van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Deze gebruiksvoorwaarden werken voor zover toegestaan door de wet. We kunnen te allen tijde een of al onze rechten en plichten aan anderen overdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade, vertraging of nalatigheid veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle. Als een bepaling of een deel van een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt die bepaling of een deel van de bepaling als scheidbaar van deze gebruiksvoorwaarden beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorzieningen. Er is geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie ontstaan tussen u en ons als gevolg van deze gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de site. U stemt ermee in dat deze gebruiksvoorwaarden niet tegen ons kunnen worden geïnterpreteerd op grond van het feit dat u ze hebt opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verdedigingen die u mogelijk heeft op basis van de elektronische vorm van deze gebruiksvoorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen om deze gebruiksvoorwaarden uit te voeren.