Senast uppdaterad 28 februari 2024

SAMTAL TILL VILLKOR
Dessa användarvillkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig, vare sig personligen eller på uppdrag av en enhet (" du ", " Användare ") och Autoglots översättningstjänst (" företag ", " vi ", " oss " eller " vår ”), angående din åtkomst till och användning av webbplatsen autoglot.com samt alla andra medieformer, mediekanaler, mobilwebbplatser eller mobilapplikationer som är relaterade till, länkade eller på annat sätt anslutna till dessa (sammantaget "Webbplatsen").

Du samtycker till att du genom att gå in på webbplatsen har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av alla dessa användarvillkor.

OM DU INTE ACCEPTERAR ALLA DESSA ANVÄNDARVILLKOR, DÅ ÄR DU UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDAD ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH DU MÅSTE AVSLUTA ANVÄNDNINGEN OMEDELBART.

Kompletterande villkor eller dokument som kan publiceras på webbplatsen från tid till annan införlivas härmed uttryckligen här genom referens. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, göra ändringar eller modifieringar av dessa användarvillkor när som helst och av vilken anledning som helst.

Vi kommer att varna dig om eventuella ändringar genom att uppdatera datumet "Senast uppdaterad" i dessa användarvillkor, och du avsäger dig rätten att få specifik meddelande om varje sådan ändring.

Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa användarvillkor för att hålla dig informerad om uppdateringar. Du kommer att vara föremål för och kommer att anses ha blivit medveten om och att ha accepterat ändringarna i eventuella reviderade användarvillkor genom din fortsatta användning av webbplatsen efter det datum som sådana reviderade användarvillkor publiceras.

Informationen som tillhandahålls på webbplatsen är inte avsedd för distribution till eller användning av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller ett land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lag eller förordning eller som skulle utsätta oss för registreringskrav inom sådan jurisdiktion eller land. .

Följaktligen gör de personer som väljer att komma åt webbplatsen från andra platser på eget initiativ och är ensamma ansvariga för efterlevnad av lokala lagar, om och i den utsträckning lokala lagar är tillämpliga.
Webbplatsen är inte skräddarsydd för att följa branschspecifika bestämmelser (HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), Federal Information Security Management Act (FISMA), etc.), så om dina interaktioner skulle bli föremål för sådana lagar får du inte använda denna webbplats. Du får inte använda webbplatsen på ett sätt som skulle bryta mot Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

Webbplatsen är avsedd för användare som är minst 18 år gamla. Personer under 18 år får inte använda eller registrera sig på webbplatsen.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Om inte annat anges är webbplatsen vår egendom och all källkod, databaser, funktionalitet, mjukvara, webbdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik på webbplatsen (sammantaget "Innehållet") och varumärken, tjänster märken och logotyper som finns däri ("märkena") ägs eller kontrolleras av oss eller licensierade till oss och är skyddade av upphovsrätts- och varumärkeslagar och olika andra immateriella rättigheter och lagar om illojal konkurrens i USA, internationella upphovsrättslagar, och internationella konventioner. Innehållet och märkena tillhandahålls på webbplatsen "i befintligt skick" endast för din information och personliga bruk. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor får ingen del av webbplatsen och inget innehåll eller märken kopieras, reproduceras, aggregeras, återpubliceras, laddas upp, publiceras, visas offentligt, kodas, översättas, överföras, distribueras, säljas, licensieras eller på annat sätt utnyttjas för vilket kommersiellt syfte som helst, utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

Förutsatt att du är berättigad att använda webbplatsen, beviljas du en begränsad licens att få tillgång till och använda webbplatsen och att ladda ner eller skriva ut en kopia av någon del av innehållet som du har fått korrekt åtkomst till enbart för din personliga, icke-kommersiella använda sig av. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats dig i och till webbplatsen, innehållet och märkena.

ANVÄNDARREPRESENTATIONER

Genom att använda webbplatsen intygar och garanterar du att: (1) all registreringsinformation som du skickar kommer att vara sann, korrekt, aktuell och fullständig; (2) du kommer att upprätthålla riktigheten av sådan information och omedelbart uppdatera sådan registreringsinformation vid behov; (3) du har rättskapacitet och du samtycker till att följa dessa användarvillkor; (4) du inte är minderårig i den jurisdiktion där du är bosatt; (5) du kommer inte att komma åt webbplatsen på automatiserade eller icke-mänskliga sätt, vare sig genom en bot, ett skript eller på annat sätt; (6) du kommer inte att använda webbplatsen för något olagligt eller obehörigt ändamål; och (7) din användning av webbplatsen kommer inte att bryta mot någon tillämplig lag eller förordning.

Om du tillhandahåller någon information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, har vi rätt att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra all aktuell eller framtida användning av webbplatsen (eller någon del därav).

ANVÄNDARREGISTRERING

Användare kan behöva registrera sig på webbplatsen i ett separat område (hädanefter "Kontrollpanelen"). Användare samtycker till att hålla sina lösenord konfidentiella och kommer att ansvara för all användning av deras konton och lösenord. Vi förbehåller oss rätten att ta bort, återkräva eller ändra användarnas registreringsinformation om vi efter eget gottfinnande fastställer att sådan information är felaktig, olämplig, obscen eller på annat sätt stötande.

Användare måste tillhandahålla följande information för att skapa och validera sina konton:

 • namn
 • E-postadress

Efter att ha skapat ett konto och innan de använder vår tjänst kommer användaren att få ett bekräftelsemail där de måste validera sin e-postadress. Det är omöjligt att använda vår tjänst utan en giltig e-postadress.

Genom att registrera sig i vår kontrollpanel garanterar användare att all information de tillhandahåller är korrekt, sann, korrekt och uppdaterad och inte är oärlig under några omständigheter.

AVGIFTER OCH BETALNING

Vi accepterar följande betalningssätt:

 • Kredit-/betalkort

Du kan behöva köpa eller betala en avgift för att få tillgång till några av våra tjänster. Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs via webbplatsen. Du samtycker vidare till att omedelbart uppdatera konto- och betalningsinformation, inklusive e-postadress, betalningsmetod och betalkorts utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

Vi fakturerar dig via ett onlinefaktureringskonto för inköp som görs via webbplatsen. Omsättningsskatt kommer att läggas till priset på köpen som vi bedömer kräva. Vi kan ändra priser när som helst. Alla betalningar ska göras i amerikanska dollar.

Du samtycker till att betala alla avgifter eller avgifter till de priser som då gäller för dina köp, och du ger oss tillstånd att debitera din valda betalningsleverantör för sådana belopp när du gör ditt köp.

Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel eller misstag i prissättningen, även om vi redan har begärt eller tagit emot betalning. Vi förbehåller oss också rätten att neka alla beställningar som görs via webbplatsen.

TJÄNSTER

Autoglot tillhandahåller en tjänst för automatiserad (vilket betyder datorgenererad) översättning av webbplatser som är skapade med WordPress innehållshanteringssystem (nedan kallad "Tjänst"). Detta inkluderar, men är inte begränsat till, detektering av språket i originalanvändarinnehåll, översättning av detta innehåll till ett eller flera språk som valts av en användare från en begränsad lista över tillgängliga språk, och uppdatering av användarnas webbplatser med översatt innehåll.

För att kunna använda Autoglot-tjänsten måste en användare ladda ner ett WordPress-plugin (hädanefter "Plugin"), installera det på sin webbplats, registrera sig i en kontrollpanel, få en API-nyckel och lägga till det i sitt eget WordPress-administrationsområde. För att kunna använda en översättningstjänst måste en användare köpa ett översättningssaldo (antal ord som kan översättas automatiskt) i sin kontrollpanel.

De tillgängliga språken och översättningspriserna finns på webbplatsen.

Vi lagrar eller analyserar inte på något sätt något innehåll eller annan information som skickas till vår tjänst för översättning. Översättningsprocessen sker helt automatiskt och innebär inte någon mellanlagring i våra databaser. För analytiska och ekonomiska ändamål behåller vi allmän statistisk information som antalet ord som översätts varje dag av varje användare.

Efter att ha översatts med vår tjänst, lagras användarens innehåll i deras WordPress-databas. Vi lagrar, behåller eller säkerhetskopierar inte översatt innehåll och har ingen tillgång till denna information. Det är enbart användarens ansvar att hantera sina webbplatser och säkerhetskopiera deras innehåll. I händelse av förlust av översatt innehåll på grund av problem på Användarens servrar eller webbplatser, kan vi inte ansvara för att återställa detta översatta innehåll eller återbetala avgifter som betalats för översättningen av detta innehåll.

På grund av kontinuerlig utveckling och förbättring kan Autoglot inte garantera användarna att dess tjänster är fria från fel eller stillestånd.

Autoglot kan inte heller garantera att dess tjänst helt kommer att kunna uppfylla alla personliga behov och förväntningar hos denna användare. På grund av karaktären hos automatisk (datorgenererad) översättning kan den inte jämföras med resultatet av en professionell manuell översättning av en översättningsexpert. Autoglot kan inte ansvara för kvaliteten på översättningen och kommer inte att återbetala avgifter som betalats för översättningen av användarens innehåll.

Efter att ha registrerat ett konto får användare ett första översättningssaldo gratis. Detta görs med syftet att låta användare testa sina webbplatser, plugins kompatibilitet och kvaliteten på översättningen. Om användare inte är nöjda med något av dessa eller andra resultat av plugin-användning, vår tjänst eller något annat, bör de sluta använda tjänsten och avsluta sina konton.

All ytterligare användning av vår tjänst, såväl som att köpa ytterligare översättningssaldo via vår webbplats, innebär att tjänsten är fullständigt accepterad och godkänd av en användare och en användare har inga anspråk på Autoglot.

ANNULLERING

Du kan avbryta din prenumeration när som helst genom att logga in på ditt konto eller kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan. Din uppsägning träder i kraft omedelbart eller vid slutet av den aktuella betalda perioden.

Om du är missnöjd med våra tjänster, vänligen maila oss på [email protected] .

ÅTERBETALNINGSPOLICY

Om du inte är 100 % nöjd med ditt köp kan du kontakta oss inom 30 dagar från köpdatumet och vi kommer att ge en full återbetalning av ditt köp. Men i det här fallet kommer ditt konto i vår kontrollpanel att avslutas, alla tjänster stoppas och ditt översättningssaldo kommer att gå förlorat.

Observera att eftersom vi inte erbjuder eller begär någon prenumeration på vår tjänst, kan endast en senaste betalning återbetalas. Kontinuerlig användning av vår Tjänst innebär att Tjänsten tillhandahölls och accepterades av en användare och parterna har inga anspråk på varandra. Parterna undertecknar inte lagen om tillhandahållna tjänster.

FÖRBJUDNA AKTIVITETER

Du får inte komma åt eller använda webbplatsen för något annat ändamål än det för vilket vi gör webbplatsen tillgänglig. Webbplatsen får inte användas i samband med några kommersiella ansträngningar förutom de som är specifikt godkända eller godkända av oss.

Som användare av webbplatsen samtycker du till att inte:

 1. Delta i otillåten inramning av eller länkning till webbplatsen.
 2. Lura, lura eller vilseleda oss och andra användare, särskilt i alla försök att lära sig känslig kontoinformation som användarlösenord.
 3. Engagera dig i all automatiserad användning av systemet, till exempel att använda skript för att skicka kommentarer eller meddelanden, eller använda någon datautvinning, robotar eller liknande verktyg för datainsamling och utvinning.
 4. Använd våra supporttjänster på ett felaktigt sätt eller skicka in falska rapporter om missbruk eller tjänstefel.
 5. Störa, störa eller skapa en otillbörlig börda på webbplatsen eller nätverken eller tjänsterna som är anslutna till webbplatsen.
 6. Omgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner på webbplatsen, inklusive funktioner som förhindrar eller begränsar användningen eller kopieringen av något innehåll eller upprätthåller begränsningar för användningen av webbplatsen och/eller innehållet däri.
 7. Sälj eller på annat sätt överför din profil.
 8. Använd all information som erhållits från webbplatsen för att trakassera, missbruka eller skada en annan person.
 9. Använd webbplatsen som en del av alla försök att konkurrera med oss eller på annat sätt använda webbplatsen och/eller innehållet för någon inkomstgenererande strävan eller kommersiellt företag.
 10. Dechiffrera, dekompilera, demontera eller bakåtkonstruera någon av programvaran som utgör eller på något sätt utgör en del av webbplatsen.
 11. Försök att kringgå alla åtgärder på webbplatsen som är utformade för att förhindra eller begränsa åtkomst till webbplatsen eller någon del av webbplatsen.
 12. Trakassera, irritera, skrämma eller hota någon av våra anställda eller agenter som är engagerade i att tillhandahålla någon del av webbplatsen till dig.
 13. Ta bort meddelandet om upphovsrätt eller annan äganderätt från innehållet.
 14. Kopiera eller anpassa webbplatsens programvara, inklusive men inte begränsat till Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annan kod.
 15. Ladda upp eller överför (eller försök att ladda upp eller överföra) virus, trojanska hästar eller annat material, inklusive överdriven användning av versaler och spam (kontinuerlig postning av upprepad text), som stör någon parts oavbrutna användning och njutning av webbplatsen eller modifierar, försämrar, stör, ändrar eller stör användningen, funktionerna, funktionerna, driften eller underhållet av webbplatsen.
 16. Ladda upp eller överför (eller försök att ladda upp eller överföra) allt material som fungerar som en passiv eller aktiv informationsinsamling eller överföringsmekanism, inklusive utan begränsning, tydliga grafikutbytesformat ("gifs"), 1×1 pixlar, webbuggar, cookies , eller andra liknande enheter (ibland kallade "spionprogram" eller "passiva insamlingsmekanismer" eller "pcms").
 17. Förutom om det kan vara resultatet av en vanlig sökmotor eller webbläsaranvändning, använda, starta, utveckla eller distribuera alla automatiserade system, inklusive utan begränsning, någon spindel, robot, fuskverktyg, skrapa eller offlineläsare som får åtkomst till webbplatsen, eller använda eller starta något obehörigt skript eller annan programvara.
 18. Använd webbplatsen på ett sätt som inte är förenligt med tillämpliga lagar eller förordningar.

ANMÄLAN

Du erkänner och samtycker till att alla frågor, kommentarer, förslag, idéer, feedback eller annan information om webbplatsen ("Sändningar") som du tillhandahåller oss är icke-konfidentiella och kommer att bli vår enda egendom. Vi ska äga exklusiva rättigheter, inklusive alla immateriella rättigheter, och ska ha rätt till obegränsad användning och spridning av dessa

Bidrag för något lagligt ändamål, kommersiellt eller annat, utan bekräftelse eller kompensation till dig. Du avsäger dig härmed alla moraliska rättigheter till sådana inlägg, och du garanterar härmed att alla sådana inlägg är original hos dig eller att du har rätt att skicka in sådana inlägg. Du samtycker till att det inte ska finnas någon regressrätt mot oss för påstådda eller faktiska intrång eller förskingring av någon äganderätt i dina Bidrag.

TREDJE PARTS WEBBPLATSER OCH INNEHÅLL

Webbplatsen kan innehålla (eller du kan skickas via webbplatsen) länkar till andra webbplatser ("tredjepartswebbplatser") samt artiklar, fotografier, text, grafik, bilder, design, musik, ljud, video, information, applikationer , programvara och annat innehåll eller föremål som tillhör eller härrör från tredje part ("Tredjepartsinnehåll").

Sådana tredjepartswebbplatser och tredjepartsinnehåll undersöks, övervakas eller kontrolleras inte med avseende på riktighet, lämplighet eller fullständighet av oss, och vi är inte ansvariga för eventuella tredjepartswebbplatser som nås via webbplatsen eller tredje parts innehåll som publiceras på, tillgänglig via eller installerad från webbplatsen, inklusive innehåll, noggrannhet, stötande, åsikter, tillförlitlighet, sekretesspraxis eller andra policyer på eller som finns på tredje parts webbplatser eller tredje parts innehåll. Införande av, länkning till eller tillåtande av användning eller installation av tredje parts webbplatser eller tredje parts innehåll innebär inte att vi godkänner eller godkänner det.

Om du bestämmer dig för att lämna webbplatsen och få tillgång till tredje parts webbplatser eller att använda eller installera något tredjepartsinnehåll, gör du det på egen risk, och du bör vara medveten om att dessa användarvillkor inte längre gäller. Du bör granska tillämpliga villkor och policyer, inklusive sekretess- och datainsamlingsmetoder, för alla webbplatser som du navigerar till från webbplatsen eller som relaterar till applikationer du använder eller installerar från webbplatsen. Alla köp du gör via tredje parts webbplatser kommer att ske via andra webbplatser och från andra företag, och vi tar inget som helst ansvar i förhållande till sådana köp som är exklusivt mellan dig och den tillämpliga tredje parten. Du samtycker till och erkänner att vi inte stöder de produkter eller tjänster som erbjuds på tredje parts webbplatser och du ska hålla oss oskadliga från all skada som orsakas av ditt köp av sådana produkter eller tjänster.

Dessutom ska du hålla oss oskadliga från eventuella förluster som du lider eller skada som orsakas dig i samband med eller på något sätt härrör från tredje parts innehåll eller kontakt med tredje parts webbplatser.

RÄTTIGHETER FÖR amerikansk regering

Våra tjänster är "kommersiella föremål" enligt definitionen i Federal Acquisition Regulation ("FAR") 2.101. Om våra tjänster förvärvas av eller på uppdrag av någon byrå utanför försvarsdepartementet (“DOD”), är våra tjänster föremål för villkoren i dessa användarvillkor i enlighet med FAR 12.212 (för datorprogram) och FAR 12.211 ( för tekniska data). Om våra tjänster förvärvas av eller på uppdrag av någon byrå inom försvarsdepartementet, omfattas våra tjänster av villkoren i dessa användarvillkor i enlighet med Defense Federal Acquisition Regulation (“DFARS”) 227.7202-3. Dessutom gäller DFARS 252.227-7015 för tekniska data som inhämtats av DOD. Denna rättighetsklausul för amerikanska myndigheter ersätter och ersätter alla andra FAR, DFARS eller andra klausuler eller bestämmelse som behandlar statliga rättigheter till datorprogramvara eller tekniska data enligt dessa användarvillkor.

SAJTUNDERHÅLL

Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att: (1) övervaka webbplatsen för brott mot dessa användarvillkor; (2) vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot någon som, efter vårt eget gottfinnande, bryter mot lagen eller dessa användarvillkor, inklusive utan begränsning, rapportering av en sådan användare till brottsbekämpande myndigheter; (3) efter eget gottfinnande och utan begränsning, vägra, begränsa åtkomst till, begränsa tillgängligheten för eller inaktivera (i den utsträckning det är tekniskt möjligt) något av dina bidrag eller någon del därav; (4) att efter eget gottfinnande och utan begränsning, meddelande eller ansvar ta bort från webbplatsen eller på annat sätt inaktivera alla filer och innehåll som är överdrivet stora eller på något sätt betungande för våra system; och (5) på annat sätt hantera webbplatsen på ett sätt som är utformat för att skydda våra rättigheter och egendom och för att underlätta en korrekt funktion av webbplatsen.

INTEGRITETSPOLICY

Vi bryr oss om datasekretess och säkerhet. Läs vår sekretesspolicy: https://autoglot.com/privacy-policy/ . Genom att använda webbplatsen samtycker du till att vara bunden av vår integritetspolicy, som ingår i dessa användarvillkor. Observera att webbplatsen är värd i USA. Om du går in på webbplatsen från någon annan region i världen med lagar eller andra krav som reglerar insamling, användning eller avslöjande av personuppgifter som skiljer sig från tillämpliga lagar i USA, överför du dina uppgifter genom din fortsatta användning av webbplatsen. till USA, och du samtycker till att få dina uppgifter överförda till och behandlade i USA.

TID OCH UPPSÄGNING

Dessa användarvillkor ska förbli i full kraft och verkan medan du använder webbplatsen.

UTAN ATT BEGRÄNSA NÅGRA ANDRA BESTÄMMELSER I DESSA ANVÄNDARVILLKOR, FÖRBEHÅLLER VI VI RÄTTEN ATT, EFTER VÅRT ENDA GODKÄNNANDE OCH UTAN MEDDELANDE ELLER ANSVAR, NEKA TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATS (INKLUSIVE ATT BLOCKERA VISSA IP-ADRESSSONER FÖR EN REASON). UTAN ANLEDNING, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING FÖR BROTT PÅ NÅGON REPRESENTATION, GARANTI ELLER FÖRBUND SOM FINNS I DESSA ANVÄNDARVILLKOR ELLER NÅGON TILLÄMPLIG LAGAR ELLER FÖRESKRIFTER. VI KAN AVSLUTA DIN ANVÄNDNING ELLER DELTAGANDE PÅ WEBBPLATSEN ELLER RADERA DITT KONTO OCH EVENTUELLT INNEHÅLL ELLER INFORMATION SOM DU PLADT NÄR SOM HELST, UTAN VARNING, EFTER VÅRT ENDA GODKÄNNANDE.

Om vi avslutar eller stänger av ditt konto av någon anledning, är du förbjuden att registrera och skapa ett nytt konto under ditt namn, ett falskt eller lånat namn, eller namnet på någon tredje part, även om du kan agera på uppdrag av tredje part. fest. Förutom att avsluta eller stänga av ditt konto förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till civilrättsliga, straffrättsliga och föreläggande.

MODIFIKATIONER OCH AVBROTT

Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera eller ta bort innehållet på webbplatsen när som helst eller av någon anledning efter eget gottfinnande utan föregående meddelande. Vi har dock ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra eller avbryta hela eller delar av webbplatsen utan föregående meddelande. Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller avbrytande av webbplatsen.

Vi kan inte garantera att webbplatsen alltid kommer att vara tillgänglig. Vi kan uppleva hårdvara, mjukvara eller andra problem eller behöva utföra underhåll relaterat till webbplatsen, kontrollpanelen eller översättningstjänsten, vilket kan resultera i avbrott, förseningar eller fel. Vi förbehåller oss rätten att ändra, revidera, uppdatera, avbryta, avbryta eller på annat sätt modifiera webbplatsen när som helst eller av vilken anledning som helst utan att meddela dig. Du samtycker till att vi inte har något som helst ansvar för förlust, skada eller olägenhet som orsakas av din oförmåga att komma åt eller använda webbplatsen eller tjänsten under någon driftstopp eller avbrott på webbplatsen. Ingenting i dessa användarvillkor kommer att tolkas för att förplikta oss att underhålla och stödja webbplatsen eller att tillhandahålla några korrigeringar, uppdateringar eller utgåvor i samband med detta.

GÄLLANDE LAG

Dessa villkor ska styras av och definieras i enlighet med Rysslands lagar. Autoglot och du själv samtycker oåterkalleligt till att domstolarna i Ryssland ska ha exklusiv jurisdiktion att lösa eventuella tvister som kan uppstå i samband med dessa villkor.

TVISTLÖSNING

Informella förhandlingar

För att påskynda lösningen och kontrollera kostnaden för eventuella tvister, kontroverser eller anspråk relaterade till dessa användarvillkor (var och en en "tvist" och tillsammans "tvisterna") som antingen du eller oss (individuellt, en "part" och kollektivt , "Parterna"), är parterna överens om att först försöka förhandla om en tvist (förutom de tvister som uttryckligen anges nedan) informellt under minst trettio (30) dagar innan skiljeförfarandet inleds. Sådana informella förhandlingar inleds efter skriftligt meddelande från den ena parten till den andra parten.

Bindande medling

Varje tvist som uppstår ur eller i samband med detta kontrakt, inklusive alla frågor angående dess existens, giltighet eller uppsägning, ska hänvisas till och slutgiltigt lösas av den internationella skiljedomsdomstolen under den europeiska skiljedomskammaren (Belgien, Bryssel, Avenue Louise, 146) enligt reglerna för denna ICAC, som, som ett resultat av hänvisningen till den, anses vara en del av denna klausul. Antalet skiljemän ska vara tre (3). Säte, eller laglig plats, för skiljeförfarandet ska vara Sankt Petersburg, Ryssland. Det språk som ska användas i skiljeförfarandet ska vara ryska. Den lag som gäller för avtalet ska vara Rysslands materiella lag.

Restriktioner

Parterna är överens om att varje skiljeförfarande ska begränsas till tvisten mellan parterna individuellt. I den utsträckning som lagen tillåter, (a) får ingen skiljedom förenas med något annat förfarande; (b) det finns ingen rättighet eller auktoritet för att någon tvist ska avgöras på basis av grupptalan eller att använda grupptalan; (c) det finns ingen rättighet eller auktoritet för någon tvist att väckas i en påstådd representantskap på uppdrag av allmänheten eller någon annan person.

Undantag från informella förhandlingar och skiljeförfarande

Parterna är överens om att följande tvister inte omfattas av ovanstående bestämmelser om informella förhandlingar och bindande skiljeförfarande: (a) alla tvister som syftar till att upprätthålla eller skydda, eller rör giltigheten av, någon av en parts immateriella rättigheter; (b) någon tvist relaterad till eller som härrör från, anklagelser om stöld, piratkopiering, intrång i privatlivet eller otillåten användning; och (c) alla anspråk på föreläggande. Om denna bestämmelse visar sig vara olaglig eller omöjlig att verkställa, kommer ingen av parterna att välja att medla någon tvist som faller inom den del av denna bestämmelse som befinns vara olaglig eller omöjlig att verkställa, och en sådan tvist ska avgöras av en domstol med behörig jurisdiktion inom de listade domstolarna. för jurisdiktion ovan, och parterna är överens om att underkasta sig den domstolens personliga jurisdiktion.

RÄTTELSER

Det kan finnas information på webbplatsen som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden, inklusive beskrivningar, priser, tillgänglighet och diverse annan information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera informationen på webbplatsen när som helst utan föregående meddelande.

VARNING

WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH SOM ÄR TILLGÄNGLIG. DU GODKÄNNER ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH VÅRA TJÄNSTER KOMMER PÅ DIN EGEN RISK. I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAGEN, FRÅSÄGER VI ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I SAMBAND MED WEBBPLATSEN OCH DIN ANVÄNDNING AV DESSA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJARBARHET, OCH PARTICULERING. VI GÖR INGA GARANTIER ELLER UTTALANDE OM RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV WEBBPLATSENS INNEHÅLL ELLER INNEHÅLLET PÅ NÅGON WEBBPLATSER SOM LÄNKAR TILL WEBBPLATSENS OCH VI ANSVARAR INGET ANSVAR ELLER ANSVAR FÖR NÅGON (1) FEL, ELLER (1) FEL, ELLER (1) FEL. 2) PERSONSKADA ELLER EGENDOMSSKADA, AV NÅGOT ART, RESULTAT FRÅN DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, (3) EVENTUELL OETORISERAD ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKRA SERVER OCH/ELLER NÅGON/ELLER OCH FORMELL INFORMATION. LAGRADE DÄR, (4) NÅGOT AVBROTT ELLER AVBROTT AV SÄNDNING TILL ELLER FRÅN WEBBPLATSEN, (5) NÅGRA BUGGAR, VIRUS, TROJANSKA HÄSTAR ELLER LIKNANDE SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER GENOM WEBBPLATSEN AV NÅGON TREDJE PART ( 6) EVENTUELLA FEL ELLER UNDERLÅTEN I NÅGOT INNEHÅLL OCH MATERIAL ELLER FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPFÖRS SOM EN RESULTAT AV ANVÄNDNING AV NÅGOT INNEHÅLL SOM LAPTAS UPP, SÄNDAS ELLER ANNAT GJORT TILLGÄNGLIGT VIA WEBBPLATSEN. VI GARANTERAR, GÄLLER, GARANTERAR ELLER TAGAR SIG ANSVAR FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ANNONSERAS ELLER ERBJUDAS AV TREDJE PART VIA WEBBPLATSEN, NÅGON HYPERLÄNKAD WEBBPLATS, ELLER NÅGON WEBBPLATS I EN ANNON ELLER MOBIL ANNON. VAR EN PART TILL ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ANSVARIG FÖR ÖVERVAKNING AV ALLA TRANSAKTIONER MELLAN DIG OCH TREDJEPARTSLEVERANTÖRER AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. SOM VID KÖP AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST I NÅGOT MEDEL ELLER I NÅGON MILJÖ BÖR DU ANVÄNDA DITT BÄSTA DOM OCH IAKTA FÖRSIKTIGHET DÄR LÄMPLIGT.

ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VI ELLER VÅRA DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA ELLER AGENT ANSVARIGA MOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGON DIREKTA, INDIREKTA, FÖLJANDE, EXEMPEL, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA ELLER STRAFSKADOR, INKLUDERAT FÖRLUST, INKLUDERAT, ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, ÄVEN OM VI HAR UPPRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA. OAVSETT NÅGOT TILL MOTTSATTEN SOM INNEHÅLLS HÄR, KOMMER VÅRT ANSVAR MOT DIG FÖR NÅGON OAVSETT ORSAKA OCH OAVSETT ÅTGÄRDENS FORM, ALLTID BEGRÄNSAT TILL DET BELOPP SOM BETALAS, OM NÅGON, AV DU TILL OSS (3) PERIOD INNAN NÅGON ÅTGÄRDSORSAK UPPSTÅR. VISSA LAGAR I USA OCH INTERNATIONELLA LAGAR TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV VISSA SKADOR. OM DESSA LAGAR GÄLLER FÖR DIG, KANSKAN NÅGRA ELLER ALLA AV ANSVARSFRISKRIVNINGAR ELLER BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLA PÅ DIG, OCH DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER.

SKADEERSÄTTNING

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla oss oskadliga, inklusive våra dotterbolag, dotterbolag och alla våra respektive tjänstemän, agenter, partners och anställda, från och mot förlust, skada, ansvar, anspråk eller krav, inklusive rimliga advokater ' avgifter och utgifter, gjorda av tredje part på grund av eller till följd av: (1) användning av webbplatsen; (2) brott mot dessa användarvillkor; (3) eventuella brott mot dina utfästelser och garantier som anges i dessa användarvillkor; (4) din kränkning av en tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter; eller (5) någon uppenbar skadlig handling mot någon annan användare av webbplatsen som du anslutit till via webbplatsen. Trots det föregående förbehåller vi oss rätten att på din bekostnad ta på oss det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor för vilka du är skyldig att gottgöra oss, och du samtycker till att samarbeta, på din bekostnad, med vårt försvar av sådana anspråk. Vi kommer att vidta rimliga ansträngningar för att meddela dig om sådana anspråk, åtgärder eller förfaranden som är föremål för denna gottgörelse när vi blir medvetna om det.

ANVÄNDARDATA

Vi kommer att upprätthålla vissa uppgifter som du överför till webbplatsen i syfte att hantera webbplatsens prestanda, såväl som data relaterade till din användning av webbplatsen. Även om vi utför regelbundna rutinmässiga säkerhetskopieringar av data, är du ensam ansvarig för all data som du överför eller som hänför sig till någon aktivitet du har gjort med hjälp av webbplatsen. Du samtycker till att vi inte ska ha något ansvar gentemot dig för någon förlust eller korruption av sådan data, och du avsäger dig härmed all rätt att vidta åtgärder mot oss som uppstår till följd av sådan förlust eller korruption av sådan data.

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONER OCH SIGNATER

Att besöka webbplatsen, skicka e-post till oss och fylla i onlineformulär utgör elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation, och du samtycker till att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och på webbplatsen, uppfyller alla juridiska krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig. DU GODKÄNNER HÄRMED ANVÄNDNING AV ELEKTRONISKA SIGNATER, KONTRAKTER, BESTÄLLNINGAR OCH ANDRA REKORD OCH TILL ELEKTRONISKA LEVERANSER AV MEDDELANDEN, POLICIER OCH REGISTRERING AV TRANSAKTIONER SOM INITIERAS ELLER SLUTFÖRS AV OSS ELLER VIA WEBBPLATSEN. Du avsäger dig härmed alla rättigheter eller krav enligt lagar, förordningar, regler, förordningar eller andra lagar i någon jurisdiktion som kräver en originalsignatur eller leverans eller lagring av icke-elektroniska register, eller till betalningar eller beviljande av krediter på något annat sätt än elektroniska medel.

DIVERSE

Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller driftregler som publicerats av oss på webbplatsen eller med avseende på webbplatsen utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss. Vår underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte fungera som ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa användarvillkor gäller i den utsträckning som är tillåten enligt lag. Vi kan överlåta någon eller alla av våra rättigheter och skyldigheter till andra när som helst. Vi ska inte vara ansvariga eller ansvariga för någon förlust, skada, försening eller underlåtenhet att agera som orsakats av någon orsak utanför vår rimliga kontroll. Om någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, anses den bestämmelsen eller en del av bestämmelsen skiljas från dessa användarvillkor och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående bestämmelser. Det finns inget joint venture, partnerskap, anställning eller agenturförhållande skapat mellan dig och oss som ett resultat av dessa användarvillkor eller användning av webbplatsen. Du samtycker till att dessa användarvillkor inte kommer att tolkas mot oss på grund av att du har utarbetat dem. Du avsäger dig härmed alla försvar du kan ha baserat på den elektroniska formen av dessa Användarvillkor och avsaknaden av undertecknande av parterna för att verkställa dessa Användarvillkor.