Sist oppdatert 28. februar 2024

SAMTYKKE TIL VILKÅRENE
Disse bruksvilkårene utgjør en juridisk bindende avtale mellom deg, enten personlig eller på vegne av en enhet (" deg ", " bruker ") og Autoglots oversettelsestjeneste (" selskap ", " vi ", " oss " eller " vår ”), angående din tilgang til og bruk av autoglot.com- nettstedet så vel som enhver annen medieform, mediekanal, mobilnettside eller mobilapplikasjon relatert til, koblet til eller på annen måte koblet til disse (samlet kalt "nettstedet").

Du godtar at du ved å gå inn på nettstedet har lest, forstått og godtar å være bundet av alle disse bruksvilkårene.

HVIS DU IKKE ER ENIG I ALLE DISSE BRUKSVILKÅRENE, SÅ ER DU UTTRYKKELIG FORBUD Å BRUKE NETTSTEDET, OG DU MÅ AVSLUTE BRUKEN UMIDDELBART.

Supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter som kan bli lagt ut på nettstedet fra tid til annen, er herved uttrykkelig innlemmet her ved referanse. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å gjøre endringer eller modifikasjoner av disse bruksvilkårene når som helst og uansett årsak.

Vi vil varsle deg om eventuelle endringer ved å oppdatere «Sist oppdatert»-datoen for disse bruksvilkårene, og du fraskriver deg enhver rett til å motta spesifikk melding om hver slik endring.

Det er ditt ansvar å periodisk gjennomgå disse vilkårene for bruk for å holde deg informert om oppdateringer. Du vil være underlagt og vil bli ansett for å ha blitt gjort oppmerksom på og å ha akseptert endringene i eventuelle reviderte bruksvilkår ved din fortsatte bruk av nettstedet etter datoen slike reviderte bruksvilkår er lagt ut.

Informasjonen som er gitt på nettstedet er ikke ment for distribusjon til eller bruk av noen person eller enhet i noen jurisdiksjon eller land der slik distribusjon eller bruk vil være i strid med lov eller forskrift eller som vil pålegge oss registreringskrav innenfor slik jurisdiksjon eller land. .

Følgelig gjør de personene som velger å få tilgang til nettstedet fra andre steder på eget initiativ og er eneansvarlige for overholdelse av lokale lover, hvis og i den grad lokale lover er gjeldende.
Nettstedet er ikke skreddersydd for å overholde bransjespesifikke forskrifter (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA), etc.), så hvis interaksjonene dine vil bli underlagt slike lover, kan du ikke bruke denne siden. Du kan ikke bruke nettstedet på en måte som bryter med Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

Siden er ment for brukere som er minst 18 år gamle. Personer under 18 år har ikke lov til å bruke eller registrere seg på nettstedet.

IMMATERIELLE EIENDOMSRETTER

Med mindre annet er angitt, er nettstedet vår proprietære eiendom og all kildekode, databaser, funksjonalitet, programvare, nettsteddesign, lyd, video, tekst, fotografier og grafikk på nettstedet (samlet kalt "innholdet") og varemerkene, tjenesten merker og logoer inneholdt deri ("merkene") eies eller kontrolleres av oss eller lisensiert til oss, og er beskyttet av lover om opphavsrett og varemerke og diverse andre immaterielle rettigheter og lover om urettferdig konkurranse i USA, internasjonale lover om opphavsrett, og internasjonale konvensjoner. Innholdet og merkene er gitt på nettstedet "SOM DE ER" kun for din informasjon og personlig bruk. Med unntak av det som uttrykkelig er angitt i disse bruksvilkårene, kan ingen deler av nettstedet og intet innhold eller merker kopieres, reproduseres, samles, publiseres på nytt, lastes opp, legges ut, offentlig vises, kodes, oversettes, overføres, distribueres, selges, lisensieres eller ellers utnyttet til et hvilket som helst kommersielt formål, uten vår uttrykkelige skriftlige forhåndstillatelse.

Forutsatt at du er kvalifisert til å bruke nettstedet, gis du en begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettstedet og til å laste ned eller skrive ut en kopi av en del av innholdet som du har fått riktig tilgang til kun for din personlige, ikke-kommersielle bruk. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt deg på og til nettstedet, innholdet og merkene.

BRUKERREPRESENTASJONER

Ved å bruke nettstedet, representerer og garanterer du at: (1) all registreringsinformasjon du sender inn vil være sann, nøyaktig, aktuell og fullstendig; (2) du vil opprettholde nøyaktigheten til slik informasjon og umiddelbart oppdatere slik registreringsinformasjon etter behov; (3) du har rettslig kapasitet og samtykker i å overholde disse vilkårene for bruk; (4) du ikke er mindreårig i jurisdiksjonen du bor i; (5) du vil ikke få tilgang til nettstedet via automatiserte eller ikke-menneskelige midler, enten gjennom en bot, skript eller annet; (6) du vil ikke bruke nettstedet til ulovlige eller uautoriserte formål; og (7) din bruk av nettstedet vil ikke bryte med gjeldende lover eller forskrifter.

Hvis du oppgir informasjon som er usann, unøyaktig, ikke gjeldende eller ufullstendig, har vi rett til å suspendere eller avslutte kontoen din og nekte all nåværende eller fremtidig bruk av nettstedet (eller deler av det).

BRUKER REGISTRERING

Brukere kan bli pålagt å registrere seg på nettstedet i et eget område (heretter «Kontrollpanel»). Brukere godtar å holde passordene sine konfidensielle og vil være ansvarlige for all bruk av kontoene og passordene deres. Vi forbeholder oss retten til å fjerne, kreve tilbake eller endre brukernes registreringsinformasjon hvis vi etter eget skjønn fastslår at slik informasjon er unøyaktig, upassende, uanstendig eller på annen måte upassende.

Brukere må oppgi følgende informasjon for å opprette og validere kontoene sine:

 • Navn
 • Epostadresse

Etter å ha opprettet en konto og før bruk av tjenesten vår, vil brukeren motta en e-postbekreftelse hvor de må bekrefte e-postadressen sin. Det er umulig å bruke tjenesten vår uten en gyldig e-postadresse.

Ved å registrere seg i vårt kontrollpanel garanterer brukere at all informasjon de gir er korrekt, sann, nøyaktig og oppdatert og ikke er uærlig under noen omstendigheter.

GEBYRER OG BETALING

Vi aksepterer følgende betalingsmåter:

 • Kreditt-/debetkort

Du kan bli pålagt å kjøpe eller betale et gebyr for å få tilgang til noen av tjenestene våre. Du samtykker i å oppgi gjeldende, fullstendig og nøyaktig kjøps- og kontoinformasjon for alle kjøp som gjøres via nettstedet. Du godtar videre å umiddelbart oppdatere konto- og betalingsinformasjon, inkludert e-postadresse, betalingsmåte og betalingskorts utløpsdato, slik at vi kan fullføre transaksjonene dine og kontakte deg etter behov.

Vi fakturerer deg via en nettbasert faktureringskonto for kjøp gjort via nettstedet. Omsetningsavgift vil bli lagt til prisen på kjøp som anses nødvendig av oss. Vi kan endre prisene når som helst. Alle betalinger skal være i amerikanske dollar.

Du godtar å betale alle gebyrer eller gebyrer til de gjeldende prisene for kjøpene dine, og du gir oss fullmakt til å belaste din valgte betalingsleverandør for slike beløp når du foretar kjøpet.

Vi forbeholder oss retten til å rette eventuelle feil eller feil i prissettingen, selv om vi allerede har bedt om eller mottatt betaling. Vi forbeholder oss også retten til å avslå enhver bestilling som legges inn via nettstedet.

TJENESTER

Autoglot tilbyr en tjeneste for automatisert (som betyr datamaskingenerert) oversettelse av nettsteder som er opprettet med WordPress innholdsstyringssystem (heretter kalt "Tjeneste"). Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, gjenkjenning av språk for originalt brukerinnhold, oversettelse av dette innholdet til ett eller flere språk valgt av en bruker fra en begrenset liste over tilgjengelige språk, og oppdatering av brukernes nettsteder med oversatt innhold.

For å bruke Autoglot-tjenesten, må en bruker laste ned en WordPress-plugin (heretter kalt "Plugin"), installere den på nettsiden, registrere seg i et kontrollpanel, motta en API-nøkkel og legge den til i sitt eget WordPress-administrasjonsområde. For å bruke en oversettelsestjeneste, må en bruker kjøpe en oversettelsessaldo (antall ord som kan oversettes automatisk) i kontrollpanelet.

De tilgjengelige språkene og prisene for oversettelse kan finnes på nettstedet.

Vi lagrer eller analyserer ikke noe innhold eller annen informasjon som sendes til tjenesten vår for oversettelse. Oversettelsesprosessen gjøres helt automatisk og innebærer ingen mellomlagring i våre databaser. For analytiske og økonomiske formål beholder vi generell statistisk informasjon som antall ord som oversettes hver dag av hver bruker.

Etter å ha blitt oversatt ved å bruke tjenesten vår, lagres brukerens innhold i deres WordPress-database. Vi lagrer, beholder eller sikkerhetskopierer ikke oversatt innhold og har ingen tilgang til denne informasjonen. Det er utelukkende brukerens ansvar å administrere nettsidene deres og sikkerhetskopiere innholdet. I tilfelle tap av oversatt innhold på grunn av problemer på brukerens servere eller nettsteder, kan vi ikke være ansvarlige for å gjenopprette dette oversatte innholdet eller refundere gebyrer betalt for oversettelsen av dette innholdet.

På grunn av kontinuerlig utvikling og forbedring kan Autoglot ikke garantere for brukerne at tjenestene deres er fri for feil eller nedetider.

Autoglot kan heller ikke garantere at tjenesten vil være i stand til å oppfylle alle de personlige behovene og forventningene til denne brukeren. På grunn av karakteren av automatisert (datagenerert) oversettelse, kan den ikke sammenlignes med resultatet av en profesjonell manuell oversettelse av en oversettelsesekspert. Autoglot kan ikke være ansvarlig for kvaliteten på oversettelsen og vil ikke refundere gebyrer betalt for oversettelsen av brukerens innhold.

Etter å ha registrert en konto, mottar brukere en første oversettelsessaldo gratis. Dette gjøres med det formål å la brukere teste nettstedene deres, plugins-kompatibilitet og kvaliteten på oversettelsen. Hvis brukere ikke er fornøyd med noen av disse eller andre resultater av plugin-bruken, tjenesten vår eller noe annet, bør de slutte å bruke tjenesten og kansellere kontoene sine.

Enhver videre bruk av tjenesten vår, samt kjøp av ytterligere oversettelsessaldo gjennom nettstedet vårt, betyr at tjenesten er fullstendig akseptert og godkjent av en bruker og at en bruker ikke har noen krav på Autoglot.

KANSELLERING

Du kan kansellere abonnementet ditt når som helst ved å logge på kontoen din eller kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor. Din kansellering trer i kraft umiddelbart eller ved slutten av gjeldende betalt periode.

Hvis du er misfornøyd med tjenestene våre, vennligst send oss en e-post på [email protected] .

ANGRERETT

Hvis du ikke er 100 % fornøyd med kjøpet ditt, kan du kontakte oss innen 30 dager fra kjøpsdatoen og vi vil gi full refusjon av kjøpet. Men i dette tilfellet vil kontoen din i vårt kontrollpanel bli kansellert, alle tjenester vil bli stoppet og oversettelsessaldoen din vil gå tapt.

Vær oppmerksom på at siden vi ikke tilbyr eller ber om noe abonnement på tjenesten vår, kan kun én siste betaling refunderes. Kontinuerlig bruk av tjenesten vår betyr at tjenesten ble fullstendig levert og akseptert av en bruker, og partene har ingen krav til hverandre. Partene undertegner ikke loven om leverte tjenester.

FORBUDTE AKTIVITETER

Du kan ikke få tilgang til eller bruke nettstedet til andre formål enn det vi gjør nettstedet tilgjengelig for. Siden kan ikke brukes i forbindelse med noen kommersielle bestrebelser bortsett fra de som er spesifikt godkjent eller godkjent av oss.

Som bruker av nettstedet godtar du å ikke:

 1. Engasjere seg i uautorisert innramming av eller lenke til nettstedet.
 2. Lure, bedragere eller villede oss og andre brukere, spesielt i ethvert forsøk på å lære sensitiv kontoinformasjon som brukerpassord.
 3. Delta i all automatisert bruk av systemet, for eksempel bruk av skript for å sende kommentarer eller meldinger, eller bruk av datautvinning, roboter eller lignende datainnsamlings- og utvinningsverktøy.
 4. Gjør feil bruk av våre støttetjenester eller send inn falske rapporter om misbruk eller uredelig oppførsel.
 5. Forstyrre, forstyrre eller skape en unødig belastning på nettstedet eller nettverkene eller tjenestene som er koblet til nettstedet.
 6. Omgå, deaktivere eller på annen måte forstyrre sikkerhetsrelaterte funksjoner på nettstedet, inkludert funksjoner som forhindrer eller begrenser bruken eller kopieringen av innhold eller håndhever begrensninger på bruken av nettstedet og/eller innholdet deri.
 7. Selg eller overfør profilen din på annen måte.
 8. Bruk all informasjon innhentet fra nettstedet for å trakassere, misbruke eller skade en annen person.
 9. Bruk nettstedet som en del av ethvert forsøk på å konkurrere med oss eller på annen måte bruke nettstedet og/eller innholdet for en inntektsgenererende virksomhet eller kommersiell virksomhet.
 10. Dechiffrere, dekompilere, demontere eller reversere programvaren som utgjør eller på noen måte utgjør en del av nettstedet.
 11. Forsøk å omgå alle tiltak på nettstedet designet for å hindre eller begrense tilgang til nettstedet, eller deler av nettstedet.
 12. Trakassere, irritere, skremme eller true noen av våre ansatte eller agenter som er engasjert i å tilby deler av nettstedet til deg.
 13. Slett merknaden om opphavsrett eller andre eiendomsrettigheter fra innholdet.
 14. Kopier eller tilpass nettstedets programvare, inkludert men ikke begrenset til Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annen kode.
 15. Last opp eller overføre (eller forsøk å laste opp eller å overføre) virus, trojanske hester eller annet materiale, inkludert overdreven bruk av store bokstaver og spamming (kontinuerlig publisering av gjentatt tekst), som forstyrrer en parts uavbrutt bruk og glede av nettstedet eller modifiserer, svekker, forstyrrer, endrer eller forstyrrer bruken, funksjonene, funksjonene, driften eller vedlikeholdet av nettstedet.
 16. Last opp eller overføre (eller forsøk å laste opp eller å overføre) alt materiale som fungerer som en passiv eller aktiv informasjonsinnsamling eller overføringsmekanisme, inkludert, uten begrensning, klare grafikkutvekslingsformater ("gifs"), 1×1 piksler, nettfeil, informasjonskapsler , eller andre lignende enheter (noen ganger referert til som "spyware" eller "passive innsamlingsmekanismer" eller "pcms").
 17. Med unntak av det som kan være resultatet av en standard søkemotor eller nettleserbruk, bruk, lanser, utvikler eller distribuer et hvilket som helst automatisert system, inkludert, uten begrensning, enhver edderkopp, robot, jukseverktøy, skraper eller offline-leser som får tilgang til nettstedet, eller bruk eller lansering av uautorisert skript eller annen programvare.
 18. Bruk nettstedet på en måte som ikke er i samsvar med gjeldende lover eller forskrifter.

INNLEGG

Du erkjenner og godtar at alle spørsmål, kommentarer, forslag, ideer, tilbakemeldinger eller annen informasjon angående nettstedet ("innleveringer") gitt av deg til oss er ikke-konfidensielle og skal bli vår eneste eiendom. Vi skal eie eksklusive rettigheter, inkludert alle immaterielle rettigheter, og skal ha rett til ubegrenset bruk og spredning av disse

Innleveringer for ethvert lovlig formål, kommersielle eller andre, uten bekreftelse eller kompensasjon til deg. Du fraskriver deg herved alle moralske rettigheter til slike bidrag, og du garanterer herved at slike bidrag er originale hos deg, eller at du har rett til å sende inn slike bidrag. Du samtykker i at det ikke skal være noen klagerett mot oss for påståtte eller faktiske krenkelser eller misbruk av noen eiendomsrett i bidragene dine.

TREDJEPARTS NETTSTEDER OG INNHOLD

Nettstedet kan inneholde (eller du kan bli sendt via nettstedet) lenker til andre nettsteder ("tredjepartsnettsteder"), så vel som artikler, fotografier, tekst, grafikk, bilder, design, musikk, lyd, video, informasjon, applikasjoner , programvare og annet innhold eller gjenstander som tilhører eller stammer fra tredjeparter ("tredjepartsinnhold").

Slike tredjepartsnettsteder og tredjepartsinnhold blir ikke undersøkt, overvåket eller sjekket for nøyaktighet, hensiktsmessighet eller fullstendighet av oss, og vi er ikke ansvarlige for eventuelle tredjepartsnettsteder som er åpnet via nettstedet eller tredjepartsinnhold som er lagt ut på, tilgjengelig gjennom eller installert fra nettstedet, inkludert innhold, nøyaktighet, støtende, meninger, pålitelighet, personvernpraksis eller andre retningslinjer for eller inneholdt i tredjepartsnettsteder eller tredjepartsinnhold. Inkludering av, kobling til eller tillatelse av bruk eller installasjon av tredjepartsnettsteder eller tredjepartsinnhold innebærer ikke godkjenning eller godkjenning av dette fra oss.

Hvis du bestemmer deg for å forlate nettstedet og få tilgang til tredjepartsnettsteder eller å bruke eller installere tredjepartsinnhold, gjør du det på egen risiko, og du bør være klar over at disse bruksvilkårene ikke lenger gjelder. Du bør gjennomgå de gjeldende vilkårene og retningslinjene, inkludert personvern og datainnsamlingspraksis, for ethvert nettsted du navigerer til fra nettstedet eller relatert til applikasjoner du bruker eller installerer fra nettstedet. Eventuelle kjøp du gjør gjennom tredjepartsnettsteder vil skje via andre nettsteder og fra andre selskaper, og vi tar ikke noe ansvar overhodet i forhold til slike kjøp som utelukkende er mellom deg og den aktuelle tredjeparten. Du godtar og erkjenner at vi ikke støtter produktene eller tjenestene som tilbys på tredjepartsnettsteder, og du skal holde oss ufarlige fra enhver skade forårsaket av ditt kjøp av slike produkter eller tjenester.

I tillegg skal du holde oss uskadeliggjort for eventuelle tap du lider eller skade forårsaket av deg knyttet til eller som følge av tredjepartsinnhold eller kontakt med tredjepartsnettsteder.

RETTIGHETER I USA

Våre tjenester er "kommersielle varer" som definert i Federal Acquisition Regulation ("FAR") 2.101. Hvis tjenestene våre er anskaffet av eller på vegne av et byrå som ikke er innenfor forsvarsdepartementet ("DOD"), er tjenestene våre underlagt vilkårene i disse bruksvilkårene i samsvar med FAR 12.212 (for dataprogramvare) og FAR 12.211 ( for tekniske data). Hvis tjenestene våre er anskaffet av eller på vegne av et byrå innen forsvarsdepartementet, er tjenestene våre underlagt vilkårene i disse bruksvilkårene i samsvar med Defense Federal Acquisition Regulation (“DFARS”) 227.7202-3. I tillegg gjelder DFARS 252.227-7015 for tekniske data innhentet av DOD. Denne rettighetsklausulen for amerikanske myndigheter er i stedet for, og erstatter, enhver annen FAR, DFARS eller annen klausul eller bestemmelse som omhandler myndighetsrettigheter til dataprogramvare eller tekniske data under disse bruksvilkårene.

WEBOMRÅDEADMINISTRASJON

Vi forbeholder oss retten, men ikke forpliktelsen, til å: (1) overvåke nettstedet for brudd på disse vilkårene for bruk; (2) iverksette passende rettslige skritt mot alle som etter vårt eget skjønn bryter loven eller disse bruksvilkårene, inkludert uten begrensning, rapportering av en slik bruker til rettshåndhevende myndigheter; (3) etter eget skjønn og uten begrensning, nekte, begrense tilgang til, begrense tilgjengeligheten til eller deaktivere (i den grad det er teknologisk mulig) noen av dine bidrag eller deler av dem; (4) etter eget skjønn og uten begrensning, varsel eller ansvar, å fjerne fra nettstedet eller på annen måte deaktivere alle filer og innhold som er for store eller på noen måte belastende for systemene våre; og (5) ellers administrere nettstedet på en måte som er utformet for å beskytte våre rettigheter og eiendom og for å lette funksjonen til nettstedet.

PERSONVERN

Vi bryr oss om datavern og sikkerhet. Les vår personvernerklæring: https://autoglot.com/privacy-policy/ . Ved å bruke nettstedet godtar du å være bundet av vår personvernerklæring, som er innlemmet i disse bruksvilkårene. Vær oppmerksom på at nettstedet er vert i USA. Hvis du går inn på nettstedet fra en annen region i verden med lover eller andre krav som regulerer innsamling, bruk eller avsløring av personopplysninger som avviker fra gjeldende lover i USA, overfører du dataene dine gjennom din fortsatte bruk av nettstedet. til USA, og du godtar å få dataene dine overført til og behandlet i USA.

VARIGID OG OPPSIGELSE

Disse bruksvilkårene skal forbli i full kraft og virkning mens du bruker nettstedet.

UTEN BEGRENSNING AV NOEN ANDRE BESTEMMELSER I DISSE BRUKSVILKÅRENE, FORBEHOLDER VI RETTEN TIL, ETTER VÅRT ENESTE SKJØNN OG UTEN VARSEL ELLER ANSVAR, NEKTE TILGANG TIL OG BRUK AV NETTSTEDET (INKLUDERT BLOKKERING AV VISSE IP-ADRESSER FOR EN PERSON), UTEN GRUNN, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING FOR BRUDD PÅ NOEN REPRESSENTASJON, GARANTI ELLER PAKT I DISSE BRUKSVILKÅRENE ELLER GJELDENDE LOV ELLER FORSKRIFTER. VI KAN AVSLUTE DIN BRUK ELLER DELTAKELSE PÅ NETTSTEDET ELLER SLETTE KONTOEN DIN OG EVENTUELL INNHOLD ELLER INFORMASJON SOM DU PLAGT TIL NÅR SOM HELST, UTEN ADVARSEL, EFTER VÅRT ENESTE SKJØNN.

Hvis vi avslutter eller suspenderer kontoen din av en eller annen grunn, har du forbud mot å registrere og opprette en ny konto under ditt navn, et falskt eller lånt navn, eller navnet til en tredjepart, selv om du kan opptre på vegne av den tredje parten. parti. I tillegg til å avslutte eller suspendere kontoen din, forbeholder vi oss retten til å iverksette passende rettslige skritt, inkludert, men ikke begrenset til, forfølge sivile, strafferettslige og rettsmidler.

ENDRINGER OG AVBRUDD

Vi forbeholder oss retten til å endre, modifisere eller fjerne innholdet på nettstedet når som helst eller av hvilken som helst grunn etter eget skjønn uten varsel. Vi har imidlertid ingen forpliktelse til å oppdatere informasjon på nettstedet vårt. Vi forbeholder oss også retten til å endre eller avslutte hele eller deler av nettstedet uten varsel når som helst. Vi vil ikke være ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for endringer, prisendringer, suspensjon eller avvikling av nettstedet.

Vi kan ikke garantere at siden vil være tilgjengelig til enhver tid. Vi kan oppleve maskinvare, programvare eller andre problemer eller behov for å utføre vedlikehold relatert til nettstedet, kontrollpanelet eller oversettelsestjenesten, noe som resulterer i avbrudd, forsinkelser eller feil. Vi forbeholder oss retten til å endre, revidere, oppdatere, suspendere, avbryte eller på annen måte modifisere nettstedet når som helst eller av hvilken som helst grunn uten varsel til deg. Du godtar at vi ikke har noe som helst ansvar for tap, skade eller ulempe forårsaket av din manglende evne til å få tilgang til eller bruke nettstedet eller tjenesten under nedetid eller avslutning av nettstedet. Ingenting i disse bruksvilkårene skal tolkes som å forplikte oss til å vedlikeholde og støtte nettstedet eller til å levere rettelser, oppdateringer eller utgivelser i forbindelse med dette.

GJELDERENDE LOV

Disse vilkårene skal styres av og defineres i henhold til lovene i Russland. Autoglot og deg selv samtykker ugjenkallelig til at domstolene i Russland skal ha eksklusiv jurisdiksjon til å løse enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med disse vilkårene.

TVISTLØSNING

Uformelle forhandlinger

For å fremskynde løsningen og kontrollere kostnadene for enhver tvist, kontrovers eller krav knyttet til disse vilkårene for bruk (hver en "tvist" og samlet "tvistene") anlagt av enten deg eller oss (individuelt, en "part" og kollektivt , "Partene"), er partene enige om å først forsøke å forhandle enhver tvist (unntatt de tvistene som er uttrykkelig angitt nedenfor) uformelt i minst tretti (30) dager før voldgiften påbegynnes. Slike uformelle forhandlinger starter etter skriftlig varsel fra den ene parten til den andre parten.

Bindende voldgift

Enhver tvist som oppstår på grunn av eller i forbindelse med denne kontrakten, inkludert spørsmål angående dens eksistens, gyldighet eller oppsigelse, skal henvises til og endelig avgjøres av den internasjonale kommersielle voldgiftsdomstolen under European Arbitration Chamber (Belgia, Brussel, Avenue Louise, 146) i henhold til reglene for denne ICAC, som, som et resultat av å referere til den, anses som en del av denne klausulen. Antallet voldgiftsdommere skal være tre (3). Setet, eller det juridiske stedet, for voldgift skal være Saint-Petersburg, Russland. Språket som skal brukes i voldgiftsbehandlingen skal være russisk. Den gjeldende loven for kontrakten skal være den materielle loven i Russland.

Begrensninger

Partene er enige om at enhver voldgift skal begrenses til tvisten mellom partene individuelt. I den fulle utstrekning loven tillater, (a) skal ingen voldgift forenes med noen annen sak; (b) det er ingen rett eller myndighet for noen tvist å bli voldgift på basis av gruppesøksmål eller å bruke gruppesøksmål; (c) det er ingen rett eller myndighet for at noen tvist kan bringes i en påstått representativ kapasitet på vegne av allmennheten eller andre personer.

Unntak fra uformelle forhandlinger og voldgift

Partene er enige om at følgende tvister ikke er underlagt bestemmelsene ovenfor angående uformelle forhandlinger og bindende voldgift: (a) eventuelle tvister som søker å håndheve eller beskytte, eller angående gyldigheten av, noen av de immaterielle rettighetene til en part; (b) enhver tvist knyttet til eller som oppstår fra, påstander om tyveri, piratkopiering, invasjon av privatlivets fred eller uautorisert bruk; og (c) ethvert krav om forbud. Hvis denne bestemmelsen blir funnet å være ulovlig eller ikke kan håndheves, vil ingen av partene velge å voldgifte noen tvist som faller innenfor den delen av denne bestemmelsen som anses å være ulovlig eller ikke håndheves, og en slik tvist skal avgjøres av en domstol med kompetent jurisdiksjon innenfor domstolene som er oppført for jurisdiksjon ovenfor, og partene er enige om å underkaste seg den personlige jurisdiksjonen til den domstolen.

KORREKSJONER

Det kan være informasjon på nettstedet som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller utelatelser, inkludert beskrivelser, priser, tilgjengelighet og diverse annen informasjon. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser og til å endre eller oppdatere informasjonen på nettstedet når som helst uten forvarsel.

ANSVARSFRASKRIVELSE

NETTSTEDET LEVERES PÅ EN SOM DEN ER OG SOM TILGJENGELIG. DU GODTAR AT DIN BRUK AV NETTSTEDET OG VÅRE TJENESTER VIL VÆRE PÅ EGEN RISIKO. I FULLSTENDELSE LOV TILLATER, FRASKRIVER VI oss ALLE GARANTIER, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, I FORBINDELSE MED NETTSTEDET OG DIN BRUK AV DETTE, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, DE UNDERFORSTÅTE GARANTIER FOR SELGERBARHET, PÅ SELGERBARHET, FRINGERING. VI GIR INGEN GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER OM NØYAKTIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN AV NETTSTEDENS INNHOLD ELLER INNHOLDET PÅ NOEN NETTSIDER KNYTTET TIL NETTSTEDET, OG VI TAKER IKKE INGEN ANSVAR ELLER ANSVAR FOR NOEN (1) FEIL, ELLER MINDRE, ELLER FEIL ( 2) PERSONSKADE ELLER EIENDOMSSKADE, AV ENHEL ART, SOM FØLGE FRA DIN TILGANG TIL OG BRUK AV NETTSTEDET, (3) EVENTUELL UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER BRUK AV VÅRE SIKRE SERVERE OG/ELLER EVENTUELLE/ANDELLER INFORMASJONSINFORMASJON LAGREDE I DETTE, (4) EVENTUELLE AVBRUTT ELLER AVBRYTELSE AV OVERFØRING TIL ELLER FRA NETTSTEDET, (5) EVENTUELLE BUGS, VIRUS, TROJANSHESTER ELLER LIKNE SOM KAN OVERFØRES TIL ELLER GJENNOM NETTSTEDET AV ENHVER TREDJEPART ( 6) EVENTUELLE FEIL ELLER UNTERLEVELSER I NOEN INNHOLD OG MATERIALER ELLER FOR EVENTUELLE TAP ELLER SKADE AV NOEN SLAG OPPÅTT SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV INNHOLD SOM PLASTES, SENDES ELLER PÅ ANNEN MÅTE GJØRT TILGJENGELIG VIA NETTSTEDET. VI GARANTERER, STØTTER, GARANTERER ELLER PÅTAR SIG ANSVAR FOR NOEN PRODUKTER ELLER TJENESTER ANNONSERT ELLER TILBYD AV EN TREDJEPART GJENNOM NETTSTEDET, NOEN HYPERKONKET NETTSTED ELLER NOEN NETTSTED I ET NETTSTED ELLER ET MOBILISK NETTSTED OG VI VIL IKKE VÆR EN PART I ELLER VÆR PÅ NOEN MÅTE ANSVARLIG FOR Å OVERVAKE ENHVER TRANSAKSJON MELLOM DEG OG TREDJEPARTSLEVERANDØRER AV PRODUKTER ELLER TJENESTER. SOM VED KJØP AV ET PRODUKT ELLER TJENESTE GJENNOM ET HVERT MEDIUM ELLER I ETHVERT MILJØ, BØR DU BRUKE DIN BESTE DOM OG VÆRE FORSIKTIG NÅR DET er passende.

ANSVARSBEGRENSNINGER

UNDER INGEN OMSTENDIGHET VIL VI ELLER VÅRE DIREKTØRER, ANSATTE ELLER AGENTER VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DEG ELLER TREDJEPART FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, FØLGESKADER, EKSEMPELISKE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER STRAFFENDE SKADER, INKLUDERT, INKLUDERT TAP ELLER ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA DIN BRUK AV NETTSTEDET, SELV OM VI HAR BLITT GJORT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. UANSETT NOE SOM SOM ER INNEHOLDT HERI, VIL VÅRT ANSVAR OVER FOR DEG FOR ENHVER ÅRSAK OG UANSETT HANDLINGENS FORM TIL ALT TID BEGRENSET TIL BELØPET SOM BETALES, OM NOEN, AV DEG TIL OSS (3) PERIODE FØR ENHVER ÅRSAK TIL HANDLING OPSTÅR. VISSE STATSLOVER I USA OG INTERNASJONALE LOVER TILLATER IKKE BEGRENSNINGER PÅ UNDERFORSTÅTE GARANTIER ELLER UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV VISSE SKADER. HVIS DISSE LOVENE GJELDER FOR DEG, KANSKJE NOEN ELLER ALLE AV ANSVARSFRASKRIVELSENE ELLER BEGRENSNINGENE IKKE GJELDER FOR DEG, OG DU KAN HA YTTERLIGERE RETTIGHETER.

ERSTATNING

Du samtykker i å forsvare, holde oss skadesløse, inkludert våre datterselskaper, tilknyttede selskaper og alle våre respektive offiserer, agenter, partnere og ansatte, fra og mot ethvert tap, skade, ansvar, krav eller krav, inkludert rimelige advokater ' gebyrer og utgifter, gjort av en tredjepart på grunn av eller som følge av: (1) bruk av nettstedet; (2) brudd på disse vilkårene for bruk; (3) ethvert brudd på dine representasjoner og garantier angitt i disse vilkårene for bruk; (4) ditt brudd på rettighetene til en tredjepart, inkludert men ikke begrenset til immaterielle rettigheter; eller (5) enhver åpenbar skadelig handling mot andre brukere av nettstedet som du koblet deg til via nettstedet. Til tross for det foregående, forbeholder vi oss retten til, for din regning, å påta oss det eksklusive forsvaret og kontrollen av alle saker som du er pålagt å holde oss skadesløs for, og du godtar å samarbeide, på din regning, med vårt forsvar av slike krav. Vi vil bruke rimelige anstrengelser for å varsle deg om slike krav, handlinger eller prosedyrer som er underlagt denne skadesløsholdelsen når vi blir klar over det.

BRUKERDATA

Vi vil opprettholde visse data som du overfører til nettstedet med det formål å administrere ytelsen til nettstedet, samt data knyttet til din bruk av nettstedet. Selv om vi utfører regelmessige rutinemessige sikkerhetskopier av data, er du alene ansvarlig for alle data du overfører eller som er relatert til enhver aktivitet du har utført ved å bruke nettstedet. Du samtykker i at vi ikke skal ha noe ansvar overfor deg for tap eller korrupsjon av slike data, og du frasier deg herved enhver rett til søksmål mot oss som følge av slikt tap eller korrupsjon av slike data.

ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON, TRANSAKSJONER OG SIGNATURER

Å besøke nettstedet, sende oss e-poster og fylle ut elektroniske skjemaer utgjør elektronisk kommunikasjon. Du samtykker i å motta elektronisk kommunikasjon, og du godtar at alle avtaler, meldinger, avsløringer og annen kommunikasjon vi gir deg elektronisk, via e-post og på nettstedet, tilfredsstiller ethvert juridisk krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig. DU GODTAR HERVED BRUK AV ELEKTRONISKE SIGNATURER, KONTRAKTER, BESTILLINGER OG ANDRE REGISTRERINGER, OG ELEKTRONISK LEVERING AV MELDINGER, RETNINGSLINJER OG REGISTRERINGER OVER TRANSAKSJONER INITIERT ELLER UTFØRT AV OSS ELLER VIA NETTSTEDET. Du fraskriver deg herved alle rettigheter eller krav i henhold til lover, forskrifter, regler, forordninger eller andre lover i enhver jurisdiksjon som krever en original signatur eller levering eller oppbevaring av ikke-elektroniske poster, eller til betalinger eller tildeling av kreditter på andre måter enn elektroniske midler.

DIVERSE

Disse bruksvilkårene og eventuelle retningslinjer eller driftsregler som er lagt ut av oss på nettstedet eller med hensyn til nettstedet, utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss. Vår unnlatelse av å utøve eller håndheve noen rettighet eller bestemmelse i disse bruksvilkårene skal ikke fungere som en fraskrivelse av slik rett eller bestemmelse. Disse bruksvilkårene fungerer i den grad det er tillatt i henhold til loven. Vi kan tildele noen eller alle våre rettigheter og forpliktelser til andre når som helst. Vi skal ikke være ansvarlige eller ansvarlige for tap, skade, forsinkelse eller manglende handling forårsaket av en årsak utenfor vår rimelige kontroll. Hvis en bestemmelse eller en del av en bestemmelse i disse bruksvilkårene er fastslått å være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves, anses den bestemmelsen eller en del av bestemmelsen å skille fra disse bruksvilkårene og påvirker ikke gyldigheten og håndhevbarheten til gjenværende bestemmelser. Det er ingen joint venture, partnerskap, ansettelse eller byråforhold opprettet mellom deg og oss som et resultat av disse vilkårene for bruk eller bruk av nettstedet. Du godtar at disse vilkårene for bruk ikke vil bli tolket mot oss i kraft av å ha utarbeidet dem. Du gir herved avkall på ethvert forsvar du måtte ha basert på den elektroniske formen til disse bruksvilkårene og mangelen på signering av partene for å utføre disse bruksvilkårene.